Region Västerbotten erhåller vice presidentpost i Conference of Peripheral and Maritime Regions på EU-nivå

Den 17–19 oktober samlades EU-påverkansorganisationen Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) generalförsamling i Funchal, Portugal där regionrådet Erik Bergkvist vid Region Västerbotten valdes till ny vice ordförande för organisationen med ansvar över transportfrågor.

Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) är en Brysselbaserad lobbyorganisation som består av 160 medlemsregioner från 28 länder. Nätverket företräder främst perifera och maritima regioner i EU-frågor som sammanhållningspolitik, fiske, transport, energi och klimat. Organisationen är indelad i sex stycken geografiska kommissioner – Östersjön, Nordsjön, Atlanten, Medelhavet, Svarta havet och Öar. CPMR:s huvudfokus är att stärka territoriell sammanhållning, förbättra den europeiska sjöfartsdimensionen och att öka tillgängligheten till Europas territorier.

Region Västerbotten vald till CPMR:s vice president med ansvar för transportfrågor

I samband med CPMR generalförsamlings möte i Funchal, Portugal valdes Erik Bergkvist, regionråd vid Region Västerbotten, till vice president för organisationen. Bergkvist blir därmed också ansvarig för transportfrågor. Erik Bergkvist säger själv att det är stort och ger Västerbotten väldigt goda möjligheter att påverka EU:s politik. Sedan över 20 år tillbaka har Västerbotten varit med i CPMR vilket har gett regionen värdefull information, erfarenhetsutbyte, kontakter och goda möjligheter att, tillsammans med andra regioner, påverka EU:s institutioner i viktiga frågor för regionen.

Här kan du läsa Region Västerbottens pressmeddelande

Läs om CPMR

/Michaela Wikdahl

23 Okt 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information