Sök kulturstöd inom EU-program

Två stöd att söka inom ”Europa för medborgarna” samt ”Horisont 2020” är nu tillgängligt för projekt inom kulturverksamhet.

Informationsfilm om de tillgängliga kulturstöden

Europa för medborgarna

Europa för medborgarna är ett initiativ för att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare. EU-kommissionen vill med programmet upplysa om EU:s historia och framtid samt visa upp den mångfald som är representerad inom EU:s medlemsländer.

Programmet är uppdelat i två programområden; Europeisk hågkomst samt Demokratisk delaktighet och engagemang. Båda program har ansökan öppen fram till 1 mars.

Programmet är en möjlighet för kommuner, ideella organisationer samt övriga aktörer som vill söka bidrag för internationella kultursamarbeten som främjar de två ovanstående punkterna. Budgeten för 2018 är cirka 16,3 miljoner euro.

Ansökan skickas till EACEA (Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur) i Bryssel via deras hemsida. Programmet har även en svensk kontaktpunkt: MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som besvarar frågor om ansökning till programmet.

Läs mer om utlysningen här.

Ansök på EACEA:s hemsida här. 

Horisont 2020

Även inom Horisont 2020 finns stöd att söka. För tillfället finns en utlysning för projekt med inriktning på forskning kring kulturella och kreativa näringar, projektet ingår i delprogrammet ”Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen”. Programmet är ämnat att finansiera projekt inriktade på att frambringa ny kunskap och öka förståelsen för utmaningar som finns idag och i framtiden i syfte att bidra till utveckling av ny policy.

Sista ansökningsdag är 13 mars. Svensk kontaktpunkt för stöden är Vinnova som är tillgängliga att kontakta med frågor angående projektet.

Läs mer om utlysningen på EU-kommissionens hemsida.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas hemsida.

 

/Andreas Andersson Kurdve

26 Feb 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information