Tack Martha Bahta

Efter sex år på North Sweden slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Under sina år har Martha främst jobbat med kommunikationen och frågor som berört Attraktiv livsmiljö, såsom hållbarhetsfrågor, hälsa, kultur och turism.

20180314Marthanyhet

Vilka är dina bästa minnen från din tid på North Sweden?

När jag började arbeta 2012 var arbetet med den nya programperioden för 2012–2020 i full gång, dvs. hur EU:s framtida program och fonder skulle utformas. Att få inblick i hur Norra Sveriges aktörer arbetar aktivt på EU-arenan för att påverka viktiga frågor för Norra Sverige i Bryssel har varit en unik möjlighet och jag har lärt mig nya saker varje dag. Därtill har det varit fantastisk roligt att jobba i en internationell miljö och samarbeta med alla kompetenta människor från hela EU, men även alla möten med våra aktörer på hemmaplan genom bland annat studiebesök som jag varit med och anordnat.

Vad tror du om Norra Sveriges framtida arbete med att vara framgångsrik på EU-arenan?

Norra Sverige lyfts ofta som en framgångsrik och dynamisk region som har mycket att lära övriga regioner i EU, som är ett resultat av ett långsiktigt påverkansarbete. För att EU ska fortsätta att investera i våra regioner måste vi fortsätta att vara en stark röst på EU-arenan genom att bidra med starka välgrundade argument för att tillsammans med andra glest befolkade regioner visa på vad vi kan bidra till EU men även vad vi behöver från EU för att lyckas. Genom att förvalta detta varumärke och fortsatta arbeta långsiktigt med strategisk samverkan via Europaforum Norra Sverige och Northern Sparsely Populated Areas blir det lättare att få EU:s beslutsfattare att lyssna på oss.  

Vad kommer du att göra framöver?

Jag kommer att börja en ny tjänst på Region Västerbotten där jag kommer att jobba med Smart Specialisering, även kallat S3. Kort kan man beskriva det som en metod för varje region att hittar sina konkurrensfördelar utifrån de regionala tillgångar som finns för att bygga sin globala konkurrenskraft. Då smart specialisering är ett begrepp som initierades av EU-kommissionen och kommer att vara mer central i framtidens regionalpolitik känns det roligt att fortsätta arbeta med EU, men nu från hemmaplan.

Vi alla på kontoret tackar Martha för denna tid som en för North Sweden European Office ovärderlig medarbetare och önskar henne lycka till i framtiden från sin nya plattform i regionen!

14 Mar 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information