Tack till vår kollega Anthony Scully för tiden på North Sweden!

På North Sweden har Tony varit ansvarig för forskning och innovation inom ramen för den så kallade innovationsunionen i EU. Efter tre år på North Sweden, ska Tony Scully nu fortsätta sin karriär på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi på North Sweden tackar för dessa år under en viktig tid i många nya initiativ på EU-arenan inom innovationsfrågorna där Tony funnits med och önskar all lycka i framtiden på den nya tjänsten.

Under tiden som Tony arbetat på North Sweden har hans fokusområden varit forskning och innovation. Han har bland många insatser utvecklat initiativ kopplade till smart specialisering tillsammans med kollegor from Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) och European Regions Research And Innovation Network (ERRIN). Utöver det har han arbetat på det europeiska innovationspartnerskapet inom Smart Cities and Communities. För Europaforum Northern Sweden (EFNS) har Tony utvecklat ett flertal positionspapper, exempelvis en med tema landbaserad vindenergi i kalla klimat. Han har också varit delaktig i organiserandet av evenemang kring European Week of Regions and Cities (EWRC) kring innovation i glesbefolkade områden.

 

IMG_4164

Anthony Scully, Senior Adviser in European Affairs

"Working at North Sweden has given me some valuable insights into the way things work here in Brussels", säger Tony som ursprungligen är från Irland men har genom åren hunnit arbeta sig genom stora delar av Europa såsom Tyskland och Belgien, via norra Finland till först Luleå Tekniska Universitet och därefter innan han kom till North Sweden många år på Grants Office på Umeå Universitet. Tony förstår därmed svenska men föredrar att tala engelska för att, som han själv brukar påpeka, inte i en salig röra blanda ihop det med tyska och flamländska som han har med sig från tidigare.

"I've been lucky to have extraordinary colleagues, and I'll miss the close bond that we have at our little office on the Avenue Palmerston. It's also been a real pleasure working closely with our NSPA colleagues at East and North Finland, North Norway and Mid Sweden."

På Linnéuniversitetet kommer han att arbeta med mycket liknande det som han jobbat med tidigare kring att få inte minst forskningsstöd från EU och därmed återuppta att arbetet i en universitetsmiljö med olika spännande forskningsprojekt.

North Sweden önskar Tony all lycka i sitt framtida karriärsprång!

04 Jul 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information