Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

Den 13 februari 2018 publicera EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

Den europeiska struktur- och investeringsfonden (ESI) kanaliserar över 450 miljarder euro till EU:s realekonomi under perioden 2014–2020 där häften av pengarna går till offentlig upphandling. Enligt Corina Cretu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik, är det viktigt att hjälpa medlemsstaterna med vägledning för att säkerställs korrekt hantering och samtidigt att varje spenderad euro får maximal effekt till förmån för medborgarna.

Instruktionerna, som snart blir tillgängliga på alla EU:s officiella språk, täcker hela förfarandeprocessen från förberedelse och offentliggörande av utlysningar till urval och utvärdering av bud samt genomförande av kontrakt. Instruktionerna kan vara användbara inte bara till EU-fonders offentliga upphandling eftersom de innefattar rutiner och användbara länkar, mallar och rekommendationer hur misstag bäst kan undvikas. Instruktionerna rekommenderar mindre byråkrati genom att förklara hur man bäst utnyttjar de möjligheter som erbjuds i de reviderade direktiven om offentlig upphandling från 2014 och fler online-förfaranden för att underlätta för små företag att delta i offentliga anbud.

Riktlinjerna för EU-kommissionens instruktioner kan du läsa om här.

Mer information om vad EU-kommissionen gör för att hjälpa medlemsstaterna att förbättra deras tillvägagångssätt att handskas med EU-fonderna kan du läsa om här.

/Julia Hanson

27 Feb 2018 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information