Västerbottens regionresa 2018: Kommun-, landstings- och regionföreträdare från Västerbotten i Bryssel

Den 13-14 juni gick Regionresan 2018 av stapeln. Syftet med Regionresan är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser med målet att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor. Under två dagar träffade ett 30-tal företrädare från Västerbottens kommuner, landsting och region aktörer i EU för att diskutera dagsaktuella frågor inför de kommande förhandlingarna om budgeten för nästa programperiod från 2021 och framåt. Programmet i Bryssel anordnades av Region Västerbotten och North Sweden European Office.

Första anhalten för deltagarna på onsdagen den 13 juni var Sveriges ständiga representation där Bengt Wennerstein, näringspolitiskt råd, berättade om hur sitt vardagliga arbete och informerade att hans efterträdare till hösten med fokus på stundande förhandlingar om EU:S regionalpolitik blir Jeanette B Lund som också medverkade och i sin tur berättade hur den svenska regeringens ståndpunkt så här långt ser ut vad gäller EU:s framtida budget och den regionala politiken och sammanhållningspolitiken.

Därefter berättade Sara Eklund, hälsoråd på Svenksa representationen till EU, om hur viktig hälsofrågan är för Sveriges del men att Sverige inte får något vidare stöd i det europeiska sammanhanget då hälsofrågan i dagsläget inte är prioriterad på EU-nivå. Svenska Regeringens främsta argument för att exempelvis bevara systembolagets alkoholmonopol är att förebygga folkhälsan. Även Maja Högvik, handläggare på Sveriges kommuner och Landstings Brysselkontor, berättade om hur SKL arbetar med hälsofrågor på EU-nivå.

IMG_4068

Maja Högvik, handläggare på Sveriges kommuner och Landstings Brysselkontor och Sara Eklund, hälsoråd på Sveriges ständiga representation

Valentina Polylas, operations manager på European Regional and Local Health Authorities. (EUREGHA) Secretariat, berättade i passet om hälsofrågor om EUREGHA som är en organisation med regionala medlemmar som fokuserar på hälsofrågor utifrån det som som sammanför medlemsregionerna i gemensamma projekt och påverkan på EU:s politik.

På eftermiddagen fick gruppen lyssna till Mikael Janson, direktör på North Sweden, som berättade om North Swedens vardagliga arbete och fokusfrågor. I anslutning till detta kom Terkel Peterssen, Arctic Senior Adviser på European Extern Acess Service (EEAS), till North Swedens lokaler. Peterssen berättade om hur den arktiska politiken uppfattas på EU-nivå och att klimatfrågan, energipolitiken och handeln är fokusområden som EU värderar högt i det arktiska området som norra Sverige är en del av och EU önskar bidra till hållbar regional utveckling i.

Under följande dag, torsdagen den 14 juni anordnade vi ett möte för gruppen med Martin Zeitler, Special Adviser på EU-kommissionens generaldirektorat Move och Mona Monsour, senior adviser european affairs på North Sweden. De berättade om EU:s transportpolitik i TEN-T som etablerats av EU-kommissionen i syfte att bygga och uppgradera transportinfrastrukturen tvärs över EU. Många delar av norra Sveriges infrastrukturstråk är numera integrerade i TEN-T systemet och är därmed prioriterade att erhålla medfinansiering från CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa.

35210637_10156314333288363_843062386117050368_n

Martin Zeitler, special adviser på EU-kommissionens generaldirektorat Move

Sedan fick gruppen lyssna till Nicolas Brookes, direktör för regionalpolitik på Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), som Region Västerbotten är medlem i. Brookes berättade om den påverkan Västerbotten har tack vare politiska nätverk och deras analys av de nu lagda förslagen för framtidens regionalpolitik. Mötet hölls på CPMR fina och ljusa lokaler. 

Slutligen besökte gruppen EU-kommissionens huvudsäte Berlaymont, där de fick träffa Nicola di Michelis, kanslichef på regionaldirektoratet för regionalpolitik, och huvudarkitekten bakom de förslag som nu lagts fram för förhandlingarna om regionalstödet, samt Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär med ansvar för handel. Di Michelis berättade om regionpolitikens betydelse för alla regioner i EU och målet att förenkla och bygga in större flexibilitet i fonderna för nästa programperiod. Malmström berättade om EU:s utmaningar på den inre marknaden och även globalt med många pågående handelsförhandlingar samtidigt som USA drar sig ur det mesta just nu med risk för ett kommande handelskrig ingen vill ha och ingen kommer vinnande ur.  

cillan


Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström avslutade de två dagarna för Regionresan Västerbotten

Vi på North Sweden hoppas att resan till Bryssel varit givande och givit ny kunskap och inspiration inför det fortsatta regionala arbetet. Välkomna tillbaka till oss på North Sweden i Bryssel!

 /Julia Hanson

14 Jun 2018 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information