1 miljard euro till unga jordbrukare för att underlätta finansiering och etablering

Den 29:e april lanserade EU-kommissionen och Europeiska Investeringsbanken (EIB) ett lånepaket på 1 miljard euro som inriktar sig mot unga jordbrukare. Under 2017 fick 27 % av unga jordbrukare som ansökte om lån avslag. Det kan jämföras med 9 % avslag för övriga jordbrukare. Det nya lånepaketet ska bidra till insatser som ökar unga jordbrukares chanser för finansiering och etablering i jordbrukssektorn.

I och med att jordbruket är en av EU:s största ekonomiska sektorer, men en årlig omsättning på ungefär 2 biljoner euro och med 18 miljoner anställda, motsvarande 8% av den totala arbetskraften i EU, är sektorn avgörande för tillväxten på landsbygden och i kustregioner. EU har uppmärksammat att det behövs åtgärder för att säkra att jordbruket hålls levande och vill därför investera i långsiktighet för framtidens jordbrukssamhällen.

Den 29: april annonserade EU genom jordbrukskommissionären Phil Hogan, tillsammans med Europeiska Investeringsbankens (EIB) vice ordförande Andrew McDowell, att en miljard euro kommer att avsättas för att göra det lättare för EU:s jordbrukare, särskilt de unga, att få finansiering. 

Varför behöver unga jordbrukare extra stöd?

EU:s jordbrukspolitik innefattar specifikt stöd för att hjälpa nya aktörer som vill ta sig in på marknaden att överkomma hinder kopplade till etableringsstadiet. Detta innefattar kapacitetsbyggande, investeringar och andra hjälpmedel för att skapa miljö och klimatvänlig produktion. Att stödja den yngre generationen av europeiska jordbrukare förbättrar inte bara EU:s konkurrenskraft inom jordbruk, det ser även till att Europa har tillgång till mat, biomaterial och bioekonomiska tillgångar i framtiden.

Att starta ett jordbruksföretag kräver ofta stora investeringar för att nå full produktion, vilket betyder att det kan ta flera år innan en ”ny” jordbrukare når en stabil inkomst. Undersökningar visar att unga jordbrukare ofta saknar ekonomiska tillgångar vilket orsakar att banker inte är villiga att finansiera dem under uppstarten av ett jordbruksföretag. Det nya lånepaketet som EU presenterade den 29:e april ska därför bidra till insatser som ökar unga jordbrukares chanser för finansiering och etablering.  

Lånepaketets fokus

Det nya låneprogrammet ska förvaltas av banker och leasingbolag i respektive EU-land. Banker som deltar ska kunna betala ut det belopp motsvarande det som EIB avsätter, det vill säga 2 miljarder euro. Unga jordbrukare, med en ålder som inte överstiger 40 år, ska prioriteras. Programmet kommer att ta itu med många av de problem som jordbrukare står inför och erbjuder följande:

  • Lägre räntor.
  • Längre amorteringsfria perioder på upp till 5 år.
  • Längre amorteringsperioder (upp till 15 år).
  • Större flexibilitet beroende på omständigheterna för att bättre svara mot prisvolatilitet inom jordbrukssektorn så att jordbrukare kan fortsätta amortera under svåra tider (exempelvis genom amorteringsfria perioder på några månader).

 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om det nya lånepaketet.
Läs mer om initiativet att finansiera unga jordbrukare.

/Clara Lundén

06 Maj 2019 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information