Elinorr på Europaturné

Elinorr är ett nätverk av arton lokala elnätsbolag från mellersta Norrland och Dalarna. Samverkan mellan bolagen strävar efter att effektivisera verksamheten samtidigt som man vill minska miljöpåverkan. Som en del i sitt internationella arbete gjorde Elinorr studiebesök i Amsterdam och Bryssel.

Internationellt arbete behövs även för mindre lokala elnätsbolag. Det menar Björn ter Bruggen, som har varit med och arrangerat Elinorrs Europaresa. Anledningen till besöket var främst att medverka på årskonferensen för European Federation of Local Energy Companies (CEDEC) vilket är en branschorganisation som samlar lokala elnätsföretag inom Europa. Elinorr var med sina 17 deltagare den största delegationen vid konferensen. Björn ter Bruggen ser det som något positivt att engagemanget ökat från den egna organisationen, i vanliga fall har man endast haft mellan två och fyra deltagare. 

Under Europaresan har delegationen också hunnit med studiebesök i geotermiska växthus i Nederländerna och man passade även på att besöka Mid och North Sweden European Office i Bryssel. Mikael Janson, direktör för North Sweden, berättade för besökarna om det arbete som regionkontoren gör i Bryssel och om den stundande sammanslagningen mellan Mid och North Sweden European Office.  ”I Sverige är vi duktiga på att vara ute försent” säger Björn ter Bruggen, som arbetar för Elinorr i Bryssel på halvtid. ”Vi måste ta till vara på kompetensen hos regionkontoren”. Han menar att de lokala energibolagen inser nyttan av att arbeta internationellt med energifrågor,både för att kunna lära av andra ute i Europa, men också för att kunna vara med och påverka innan besluten tas.

Björn Ter Bruggen pekar också på förändringen som håller på att ske inom energibranschen. ”Vi ser en rörelse från att förut endast pratat energi, till att idag prata mer och mer miljö”. Han menar att branschen inte borde se omställningen som ett hot utan istället visa på lösningar för energiproblemet, men för att göra det behövs samverkan. Man måste kunna bygga ut elnätet för en kommande elektrifiering av transportsektorn samtidigt som  hänsyn måste visas så att de nya gröna energilösningarna kommer därifrån de är bäst lämpade.

Elinorr kommer att fortsätta satsa på arbete i Bryssel genom att framöver ha en heltidsanställd på plats. Nöjda över besöket lämnade delegationen Mid Sweden European Office lokaler, och vi från kontoren hälsar välkommen åter.

/Johannes Stenberg

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information