EU-förhandlingar når överenskommelse för modernisering av upphovsrättslagar

Den 13 februari kom EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet överens om att ett politiskt avtal som moderniserar upphovsrättslagar så att de passar in i ett digitaliserat samhälle med fördelar till alla ”kreativa” sektorer, press, forskare, utbildare och institutioner för kulturella arv och EU:s medborgare, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

Bättre skydd för Europas författare, journalister och artister:

EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet nådde den 13 februari ett politiskt avtal som kommer att innebära upphovsrättslagar som är anpassade till dagens digitaliserade värld, där streaming inom musik och film, nyhetssiter och sidor på vilka användarna själva laddar upp material har blivit de huvudsakliga källorna för att komma åt kreativa arbeten och pressartiklar. Direktivet innebär nya regler som ska gynna både de som publicerar online och medborgare som sedan använder materialet online. Rättigheter för författare, journalister och artister innefattar bland annat:

- Påtagliga förbättringar för alla i den kreativa sektorn, specifikt skapare och aktörer i audio-visuella- och musikintressen, genom att stärka deras position gentemot internetplattformar, för att de dem mer kontroll över det material som laddas upp av användare på dessa plattformar – och få ersättning för det.

- Europeiska journalister och nyhetssidor kommer att få nya rättigheter i hur de kan förhandla om hur deras publikationer hanteras på internetplattformar. Detta ger journalisterna rätten till större del av intäkter som kommer från användningen av presspublikationer online. Detta kommer inte påverka EU-medborgare och individuella användare som kommer att kunna fortsätta använda hyperlänkar på samma sätt som idag.

Nya regler bekräftar rättigheter för EU-medborgare och internetanvändare.

Användare av internetplattformar som YouTube och Instagram kommer att få förhålla sig till nya regler som gör att de kan ladda upp upphovsrättskyddat material lagligt. De kommer även gynnas av garantier som är länkade till yttrandefriheten när de laddar upp videor som innehåller material från en annan upphovsman, exempelvis ”memes” eller parodier. Detta ska skyddas genom mekanismer som fort ska bestrida oberättigade borttaganden av deras material på internatplattformen.

Det nya direktivet kommer även att försäkra att det blir lättare att införskaffa kunskap genom att förenkla regler kring texter och faktasökning på internet inom forskning, utbildning och bevarande av kulturella arv. Användare kommer även ha tillgång till arbeten, film eller musik som inte längre är kommersiellt tillgängligt i Europa idag, så väl som ett större utbud av Europeiska audiovisuella verk på plattformar för videostreaming.

Formellt godkännande innan förslaget antas.

Överenskommelsen måste nu officiellt godkännas av EU-parlamentet och Ministerrådet. När förslaget är officiellt och publicerat av Europeiska Unionens Officiellt Tidning har medlemsländerna 24 månader på sig att skriva in de nya reglerna i nationell lagstiftning.

Läs hela pressmeddelandet.

/Clara Lundén

22 Feb 2019 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information