EU utlyser projekt inom mediefrihet samt pluralism och inför European Media Literacy Week med premiär den 18 mars

EU investerar 2,2 miljoner euro i tre separata utlysningar för pilotprojekt inom mediefrihet och pluralism som ska främja kvalitativ journalism och gränsöverskridande samarbete mellan professionella inom media och medieråd i den digitala eran. Det övergripande syftet är att stärka medie- och informationskunnighet, också kallat MIK. Under EU-kommissionens nyinstiftade MIK-vecka som äger rum den 18–22 mars deltar regioner från hela EU och det finns bland annat möjlighet att lägga upp regionala och lokala aktiviteter på EU-kommissionens interaktiva webkarta eller nominera någon till Media Literacy Awards.

EU-kommissionen jobbar för att främja och skydda yttrandefriheten, högkvalitativ journalism och samarbete över nationsgränser. Mediefrihet och pluralism är fundamentala rättigheter nedtecknade EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och utgör grundläggande förutsättningar för demokratiska samhällen. Som en del av arbetet med att stimulera mediefrihet och pluralism lanserade EU-kommissionen den 21 februari 2019 tre separata utlysningar för pilotprojekt som ska främja kvalitativ journalism och gränsöverskridande samarbete mellan professionella inom media och medieråd.

Information om de tre olika utlysningarna:

”Utbyte av stigande stjärnor inom media”

Den första utlysningen, “Exchange of media ’rising stars”, berör ansökningar för pilotprojekt inom media innovation och mobilitet. Målet med projektet kommer att vara att underlätta gränsöverskridande mobilitet för unga professionella inom media samt gränsöverskridande samarbeten mellan dessa och mediaföretag. Detta anser EU-kommissionen kommer gagna innovation i Europeiska mediasektorn och skapa en miljö som främjar kvalitetsjournalistik och mediepluralism. Pilotprojektet är öppet för journalister så väl som för andra inom mediasektorn, bland annat inom kommunikation, marknadsföring och IT-personal. Organisationen eller organisationerna som kommer tilldelas finansieringen kommer att designa utbytesprogrammet, välja ut deltagare, förse alla deltagare med logistisk och övrigt stöd samt betala ut medel till enskilda sökande under projektet. Projektet förväntas beröra mediasektorn, innovationsområden eller specifika fokusområden.

Total budget för utlysningen är 1,2 miljoner euro. Ett projekt kan finansieras av EU-kommissionen upp till 80% av projektets totala kostnad.

Läs mer om utlysningen, kriterier och ansökan.

”Praktikmöjligheter för professionella på minoritetsspråkiga medier”

Den andra utlysningen, ”internship opportunitets for minority language media”, ska resultera i att professionella på minoritetsspråkiga medieföretag runt om i Europa ska få möjligheten att praktisera på Europas största mediahus. Detta kommer att bidra till professionaliseringen av av minoritetsspråksmedia och låta deltagare i projektet att utveckla en bredare och mer omfattande förståelse för olika mediaföretag och kulturen på olika nyhetsredaktioner. Med strävan om en ökad kvalitativ nyhetsrapportering och då utlysningen innebär en mångfald av åsikter essentiella för demokrati, är målen med projektet:

  1. Att bidra till kvalitativ journalistisk genom att utveckla journalisters färdigheter inom rapportering
  2. Att förbättra mediepluralism genom större mängd åsikter och röster.

Total budget för utlysningen är 500 000 euro. Ett projekt kan finansieras av kommissionen upp till 80% av totala kostnaden.

Läs mer om utlysningen, kriterier och ansökan.

”Medieråd i den digitala eran”

Med syftet att skydda mediefrihet och pluralism, samt främja medieprofessionalism, ska det tredje projektet ”Media Councils in the digital age” studera och kartlägga aktiviteter hos självreglerande mediaorganisationer i EU. Med självreglerande organisationer menas att organisationer styr och övervakar medlemmarnas verksamhet och vid behov verkställer sanktioner, en sorts komplettering till reglerande lagstiftning.

Genom att skapa en plattform för samarbete ska så kallade Medieråd få hjälp i projektet med stöttning och att finna lösningar på utmaningar som digital utveckling för med sig. Svenska statens medieråd är en myndighet som verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten övervakar implementeringen av mediefrihet och pluralism.

Det kommer även att underlätta medierådens arbete med internetförmedlare och aktörer inom internetmedia. Genom att underlätta för utbytet av erfarenheter och goda exempel, kommer projektet att bidra till identifiering av sätt att nå målen för självreglering inom en mediemiljö som använder samma regleringar och bruk över hela EU.

Total budget för utlysningen är 500 000 euro. Ett projekt kan finansieras av kommissionen upp till 70% av totala kostnaden.

Läs mer om utlysningen, kriterier och ansökan.

Läs mer om utlysningarna.
Läs mer om mediefrihet och pluralism i EU.

EU-veckan för media- och informationskunnighet MIK 18–22 mars

Mellan 18–22 mars pågår EU:s nyinstiftade European Media Literacy Week, som fortsättningsvis kommer äga rum årligen, som syftar till att lyfta vikten av media- och informationskunnighet, MIK och föra fram olika goda exempel på MIK-insatser inom EU-länderna – särskilt sådana på nationell och regional nivå.

Det kommer att finnas en interaktiv karta där olika EU-länder kan ladda upp olika insatser eller evenemang från nationell, regional eller lokal nivå. Läs mer här om hur du går tillväga! 

Under veckan kommer olika evenemang att äga rum i Bryssel och tre pris kommer att delas ut, till vilka det fortfarande går att nominera till. De sju bästa kommer dessutom att erhålla en inbjudan från Bryssel den 19 mars för att tävla om dessa tre priser på plats under veckan. För att nominera din egen eller någon annan insats är deadline 27 mars. Läs mer här om European Media Literacy Week

Läs mer om detta på svenska och få mer information om de olika medverkansmöjligheterna på Statens mediaråds hemsida.

/Clara Lundén

07 Mar 2019 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information