Europaparlamentet besöker Luleå

En delegation från Europaparlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) besökte Luleå 27 feb – 1 mars för att bl.a. lära sig om Norrbottens näringsliv, forskning och bidrag till EU:s ekonomi och utveckling. Delegationen som bestod av sex parlamentsledamöter och deras medarbetare leddes av Fredrick Federley som var en av två svenska ledamöter tillsammans med Jakop Dalunde. Delegationen besökte bland annat SSAB, LTU, Vattenfall och Facebook Data Center.

Under tre dagar i månadsskiftet februari/mars tog Luleå och Norrbotten emot en grupp namnkunniga ledamöter från Europaparlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi (ITRE). Utskottet hanterar många av de frågor som är relevanta för Norra Sveriges ekonomi och relationer med EU.

Delegationen bestod av sex Europaparlamentariker och deras medarbetare på totalt 15 personer. I delegationen fanns två de två svenska ledamöterna Fredrick Federley som representerar Centerpartiet och Jakop Dalunde från Miljöpartiet. De hade sällskap av Angelika Mlinar, Österrike; Theodor Stolojan, Rumänien; Flavio Zanonato, Italien och Peter Kouroumbashev, Bulgarien.

De togs emot av Regionråd Nils-Olof Lindfors som hälsade välkommen till regionen med en inledande middag för delegationen och företrädare för Region Norrbotten. Besöksprogrammet fortsatte därefter med programpunkter som gav deltagarna en djupare insikt i näringslivets bredd och Norrbottens bidrag till EU:s tillväxt och hållbarhetsmål.

Niklas foto 1
Delegationen vid besöket till SSAB och pilotanläggning som uppförs inom projektet HYBRIT.

Den programpunkt som rönt störst uppmärksamhet var besöket på SSAB som visade upp projektet HYBRIT där de tillsammans med Vattenfall och LKAB utvecklar en process för tillverkning av stål utan kol. Målet är att processen ska vara i kommersiell drift till 2035 vilket skulle ge världen tillgång till en fossilfri process för stålproduktion utan koldioxidutsläppen. Utöver en presentation om tekniken och dess förväntade effekt på EU:s samlade utsläpp fick delegationen även en rundtur av pilotanläggningen som är under utbyggnad och av järnverkets masugn.

På Vattenfalls vattenkraftverk i Boden fick besökarna både en presentation om vattenkraftsproduktionen i norra Sverige och dess betydelse för Sveriges energisystem, följt av en rundtur på anläggningen.

Besöket fortsatte på Facebook Data Center på Porsön i Luleå som ett exempel på etablerade energiintensiva näringar som nyttjar regionens hållbara energiförsörjning. Datahallen, som är företagets första utanför USA, och byggd för att kunna nyttja det kalla klimatet för avkylning minskar därmed datalagringens energiförbrukning och klimatpåverkan. Besöket behandlade även framtidens serverhallar genom besök på RISE SICS North som bedriver forskning på området och står för Europas enda testmiljö för datacenters. Under samma tema fortsatte besöket till Node Pole som stödjer etableringar av energiintensiva näringar så som datahallar och batterifabriker i Sverige.

Niklas foto 2
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet, presenterar universitets forskning och utbildning.

Luleå tekniska universitet tog emot delegationen där forskare gav en genomgång av några av deras forskningsområden som på olika sätt bidrar till regionen och EU:s utveckling. Ett tema var underhåll och system för rälsbunden frakt som bidrar till att öka tågens effektivitet och tillförlitlighet. Universitetets profilområde Rymden behandlades vid presentation av den rymdverksamhet som bedrivs i länet med tyngdpunkt i Luleå och Kiruna i samarbete med t.ex. Swedish Space Corporation (SSC), Eiscat och Institutet för rymdfysik. Tillika presenterades forskning om energisystem samt Sveriges och EU:s omställning till klimatneutrala energikällor.

12 Mar 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information