Europeiska Investeringsbanken godkänner lån till Europas största batterifabrik med destination Skellefteå

För att skapa ett Europa som kan tillgodose den efterfrågan av batterier som ökar med omställningen till grön energi i exempelvis fordonssektorn, har den Europeiska Investeringsbanken beviljat ett lån på 350 miljoner euro till företaget Northvolt, som ska bygga Europas största batterifabrik i Skellefteå i Västerbotten. Northvolt har som mål att skapa världens mest miljövänliga batteriproduktion.

En europeisk produktion av batterier

I och med att Europa allt mer går över till grön energi, inte minst i fordonssektorn med elmotorer, ökar behovet av batterier. I dagsläget har Europa hamnat på efterkälken inom denna marknad, som förnuvarande domineras av asiatiska företag och produktion. Det är därför en prioritet för EU att investera i nya batterifabriker. Det svenska företaget Northvolt har inte bara målet att hjälpa till att tillgodose det behov på batterier som finns i Europa idag och i framtiden, de strävar även efter att bygga världens mest miljövänliga batteriproduktion med minimalt koldioxidavtryck.

Finansieringen av Northvolt Ett i Skellefteå

Den 15 maj kom beskedet att Europeiska Investeringsbanken (EIB) kommer att låna ut pengar som ska finansiera byggandet av Northvolts fabrik ”Northvolt Ett” i Skellefteå. I dagsläget beräknas lånen att uppgå till ca 350 miljoner euro. Fabriken kommer att bli Europas största producent av batterier.

EU-kommissionens strategiska verktyg och partner EIB är världens största multilaterala bank utan vinstintresse. EIB stöttar strategiska investeringar samt hjälper små företag att starta upp i syfte att expandera sin verksamhet. Finansieringen till Northvolts fabrik stöttas av den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), huvudpelaren i den europeiska investeringsplanen. Inom för EU viktiga områden stöttar EFSI investeringar i infrastruktur, energiförsörjning, och förnybar energi, forskning, klimat, jordbruk och digital teknologi, hälsa, utbildning och sociala projekt.

Strategiskt smart att placera fabriken i norra Sverige

Att bygga fabriken i Skellefteå är ett strategiskt smart val. Norra Sverige är rik på framträdande råmaterial och ett gruvkluster som har en lång historia av tillverkningsprocesser och återvinning. Det faktum att regionen har en stark produktion av ren energi gör att Northvolt ett kan använda sig av 100% förnybar energi i sin produktionsprocess.

Northvolt Ett kommer att fungera som Northvolts primära produktionsanläggning, värd för aktivt materialberedning, cellmontering, återvinning och hjälpmedel. Första delen av fabriken beräknas stå klar 2020. När Nortvolt Ett är färdigbyggd och går för full kapacitet kommer fabriken att producera 32 GWh av batterikapacitet per år.

Läs mer om Northvolt här.
Läs mer om ESFI här.
Läs mer om den europeiska investeringsplanen.

/Clara Lundén

20 Maj 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information