Inblick i praktikanternas vardag

Den 14 maj besökte North Swedens praktikanter Hannes och Clara, tillsammans med andra svenska praktikanter i Bryssel, handelskommissionär Cecilia Malmström på EU-kommissionen. Handelskrig som hotar världshandeln, WTO under kris och nya frihandelsavtal med utomeuropeiska länder var några områden som berördes under studiebesöket. Detta var en av många lärorika studiebesök som praktikanterna har givits möjlighet att göra inom ramen för sitt praktikantnätverk ”Minireg”, bestående av praktikanter från alla svenska regionkontor i Bryssel. Hannes och Clara ger här en uppdatering om vilka spännande möjligheter en praktikant i Bryssel ges!

De svenska regionkontorens praktikantnätverk, ”Minireg” har under våren besökt olika institutioner i Bryssel, exempelvis Business Europe, Europaparlamentet och Sveriges Permanenta Representation i Bryssel, i syfte att utbilda och bygga ut praktikanternas nätverk. Den 14 maj samlade Miniregs nätverksutskott svenska praktikanter från hela Bryssel, för att besöka handelskommissionär Cecilia Malmström. Besöket gav praktikanterna en unik möjlighet att höra och ställa frågor om bland annat handelspolitik och EU-kommissionens arbete.

Studiebesök hos Cecilia Malmström på EU-kommissionen

”Business as usual”

Inför Europaparlamentsvalet har Europaparlamentet stängt, medan dess medlemmar är hemma i sina länder och bedriver kampanjer inför det stundande valet. Eftersom de flesta lagförslag måste godkännas i samråd mellan Europaparlamentet och Ministerrådet, har det i Bryssel funnits en känsla av att arbetet under denna period avstannat en aning. För Cecilia Malmström är detta inte fallet. På EU-kommissionen arbetas det på som vanligt, säger hon. Arbetet inför att en ny EU-kommission ska tillsättas i höst pågår för fullt, och för henne personligen fortsätter arbetet med handeln och avtal mellan EU och tredjeländer.

Handelskonflikten med USA.

Ett av de områden som nu upptar mycket tid för Cecilia Malmström och EU-kommissionen är risken för internationellt handelskrig. USA:s president Donald Trumps ökända replik ”Handelskrig är bra och lätta att vinna” delas inte av Cecilia Malmström eller EU-kommissionen och vid mötet med de svenska praktikanterna betonade hon tvärtemot Trumps förhållningssätt hur farliga handelskrig kan vara för marknaden, hur långtgående de kan bli och vilka förödande ekonomiska konsekvenser det kan ha för världens konsumenter.

Utöver handelskonflikten mellan USA och EU pratade Malmström om faran för att WTO-samarbetet kan komma att braka samman. USA blockerar nämligen utnämnandet av en ny domare till WTO:s överprövningsorgan. Överprövningsorganet har som uppgift att hantera och lösa konflikter som uppstår i handeln mellan länder eller internationella företag. Denna ska omfattas av sju domare, men på grund av att USA blockerar tillsättandet av nya domare sitter det nu bara 3 kvar, och 2 av dem avgår i december. I praktiken betyder detta att WTO kommer att kollapsa om inte en lösning hittas. Därför pågår nu ett stort arbete inom EU-kommissionen att hitta just en sådan lösning, säger Malmström. Om den ordning som USA och även Kina nu verkar förespråka, med noll regler för handel kan detta komma att orsaka att fattiga länder blir mer eller mindre rättslösa.

Förhandlingar om frihandelsavtal

När praktikanterna fick möjlighet att ställa frågor till Cecilia Malmström, var det kanske inte märkligt att flera av dessa handlade om förhandlingsarbetet vid frihandelsavtal. Något som diskuterades var hur EU bemöter kritik angående frihandelsavtal. Malmström menade då att EU-kommissionen strävar efter stor transparens i sitt arbete, så att medborgare, politiska organ, organisationer etc. ska kunna ta del av processen som leder fram till ett slutet avtal. Dessutom fokuserar EU-kommissionen på hållbar handel, och att det i alla nya avtal ska finnas referenser till Parisavtalet, då miljöfrågan tidigare har varit något som kritiserats när det kommer till handelsavtal.

Just nu förhandlar EU med flera olika länder om att skapa nya frihandelsavtal. Förhandlingar pågår just nu med bland annat Singapore, Mercosur och Chile. Nyligen har EU kommit överens om frihandelsavtal med Japan, Vietnam och Mexiko, och alla dessa förväntas träda i kraft mellan 2019-2020.

Kommande studiebesök för praktikanterna

Härnäst på agendan väntar för praktikanterna ett besök hos Sveriges delegation vid NATO den 4 juni i Bryssel, tillsammans med Minireg och praktikanterna från Sveriges ständiga representation, något som Hannes och Clara mycket ser fram emot.

/Hannes Wigerfelt och Clara Lundén

Vill du veta mer om praktikanternas vardag och om de olika spännande studiebesöken, välkommen att kontakta:

Clara Lundén; ns1@northsweden.eu

Hannes Wigerfelt; ns2@northsweden.eu

20 Maj 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information