Ledarkluster Älvsbyn och Boden på studiebesök i Bryssel

Den 23–25 maj gjorde projektet Ledarkluster Älvsbyn och Boden studiebesök i Bryssel och programmet arrangerade av North Sweden. Gruppen som bestod av representanter från kommun och näringsliv ville förkovra sig om regional politik, transportpolitik och ökad attraktionskraft i städerna.

Efter en kort introduktion av North Sweden och veckans program, som presenterades av kontorets praktikanter Clara och Hannes, träffade gruppen Sointu Räisänen, Senior adviser på North & East Finland, engagerad i European Regions research & innovation network (ERRIN) och däri arbetsgruppen Smart Cities. Räisänen berättade om nätverkets fördelar med betoning på ERRIN-gruppen ”Smarta städer” som hon är aktiv inom och vilka möjligheter som där finns för att nätverka och ansöka efter EU-medel inom ramen för hållbara investeringar i städer. Gruppens besökte därefter Svenskt Näringsliv och handläggaren Sofia Bengtsson som berättade om svenska företagsintressen i EU.

Spännande diskussioner med EU-kommissionens om klimat och energi

Efter lunch mötte gruppen Kerstin Thorvaldsen, Handläggare vid EU-kommissionens generaldirektorat för energi och Stefan Moser, Chef för enheten “Security of supply” på DG Energy. Thorvaldsen gav en överblick om EU:s klimatarbete med pågående diskussioner om bland annat aktuella ämnen som Klimatstrategin 2050 och det nya energipaketet ”Clean energy for all Europeans package”, och betonade vikten av utfasning av fossila bränslen i europeisk produktion, där Norra Sveriges regioner ligger i framkant. Moser talade om en ökad risk för cyberattacker inom elproduktionen i och med att produktionen i allt större utsträckning digitaliseras. Vidare betonade han vikten av att energisektorn i Europa och Norra Sverige är väl utrustat för att möta sådana hot mot produktionen, då en cyberattack kan slå ut viktiga samhällsfunktioner i en så kallad ”black-out”.

På torsdag morgon mötte gruppen Niklas Johansson, policy adviser på North Sweden, som berättade om pågående EU-finansierade projekt i regionen och framtida möjlighet att använda medel för forskning och innovation för regionens och kommunens utveckling. I regionen pågår mycket spännande verksamheter som står starka i konkurrensen om medel för utveckling och utgör en resurs för Europa inom till exempel, spelindustri, hållbara datahallar och vintertestverksamhet.

Därefter var det dags för Doro-Lulian Hobilja, från Europeiska Regionkommitténs kommitté for forskning och kultur (SEDEC) att berätta om EU:s arbete med kulturarv. Han redogjorde för EU:s arbete som har fått ett stort uppsving och vikten av kultur för kommuners attraktionskraft. Senare på eftermiddagen besökte gruppen Sveriges ständiga representation vid EU där de fick lära sig hur representationen arbetar med inre marknads- och näringslivspolitik i Bryssel. Sista anhalt under dagen var på Sveriges Kommuner och Landsting där Marcus Holmberg berättade om SKL:s arbete på Brysselarenan. Holmberg berättade om de många nätverk som SKL medverkar i, vilket han betonade som en styrka för Boden och Älvsbyn.

Sofia Lundberg från Älvsbyn och Leif Engström från Boden överräckte symboliska gåvor.

Veckan avrundades på North Sweden

På fredagsmorgonen mötte gruppen Mikael Janson, direktör på North Sweden, som gav en historieåterblick över North Swedens arbete med regional utveckling samt sin syn på läget med kommande EU-budget och regionalpolitiken. Han talade även om möjligheterna för aktörer inom näringslivet att söka bidrag från EU och hur strukturfonderna spelar in i detta.

Därefter gästades kontoret av Martin Zeitler från EU-kommissionens generaldirektorat för transport (Move). Han talade om transportkorridoren Scan-Med, och hur DG Move arbetar för att skynda på arbetet med att utveckla det europeiska stamnätet för transport. För Norra Sverige och dess näringsliv är detta av extra intresse i och med att Scan-Med kommer att förlängas upp till Norra Sverige vilket i sin tur kommer att underlätta för regionens export av sina produkter.

Vi på North Sweden tackar för besöket och hoppas att dagarna i Bryssel var lärorika!

04 Jun 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information