Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

EU-kommissionen har kommit med ett förslag om att utveckla EU:s handelsavtal med USA med syfte att förenkla handeln med industrivaror. Om förslaget accepteras av EU-medlemsländerna innebär det att företag inte länge behöver testa sina produkter både i EU och i USA.

Den 18 januari skickade EU-kommissionen ut ett förslag till EU:s medlemsländer om att fortsätta med förhandlingarna med USA som syftar till att förenkla handeln med industrivaror. Inom ramen för kommissionens avtalsförslag specificeras fokus till två områden:

  • Att ta bort tullavgifterna på industrivaror, förutom på jordbruksprodukter.
  • En gemensam bedömning med överensstämmelser kring produkter i syfte att förenkla för bevisningen för företag om uppfyllande av tekniska krav och klassificeringar.

De båda föreslagna direktiven kommer att underlätta arbetet kring att avskaffa tariffära och icke-tariffära handelshinder för EU:s och USA:s handel med industrivaror. Detta i linje med överenskommelsen som EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och USA:s president Donald Trump kom överens om i juli 2018, enligt handelskommissionär Cecilia Malmström.

För Sverige kan en sådan gemensam bedömning innebära att små företag kan spara in pengar då test av en viss produkt som i dagsläget behövs göras både i EU och USA hädanefter inte längre krävs.

EU-kommissionen strävar efter ökad öppenhet

Genom att öppet publicera det föreslagna handelsavtalet i samband med att det skickas ut till EU:s medlemsstater strävar Juncker-kommissionen efter att uppnå en högre transparens gentemot EU:s medborgare. Detta förfarande är en del av EU-kommissionens nya åtagande att agera mer inkluderande.

Härnäst återstår att se huruvida medlemsländerna går med på EU-kommissionens förslag innan vidare förhandlingar med USA kan inledas om handelsavtalet. 

Läs mer om EU-kommissionens föreslagna handelsavtal här

/Hannes Wigerfelt

25 Jan 2019 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information