Pågående beslutsprocess som pekar mot att vi är nära slutet på tidsomställning mellan sommar- och vintertid

Europaparlamentet röstade den 26 mars igenom att EU:s medlemsländer bör sluta med tidsomställning mellan sommar och vintertid, med start år 2021. Efter en konsultation med EU-medborgare, ledd av EU-kommissionen, framkom det att en stor majoritet var positiva till förslaget.

Marita Ulvskog, EU-parlamentariker, leder Europaparlamentets arbete inom frågan om att avsluta tidsomställning mellan sommar och vintertid vilket godkändes den 26 mars av kammaren med 410 ja-röster, 192 nej-röster och 51 nedlagda röster. Europaparlamentets förslag innebär att länder som vill ha permanent sommartid bör ändra klockan för sista gången söndagen den 21 mars 2021, medan länder som föredrar standardtid (vintertid) istället bör ställa om klockan den sista söndagen i oktober 2021.

Hög efterfrågan från EU-medborgare att avsluta tidsomställning

EU-kommissionen arrangerade under 2018 en konsultation för EU-medborgare om att utvärdera frågan om EU:s sommartidsdirektiv där över 4,6 miljoner individer deltog. En stor majoritet (84 %) av svaren var positiva till att sluta med tidsomställningarna. Det var med bakgrund av detta som EU-kommissionen föreslog för Europaparlamentet att sluta med hoppet från vinter- till sommartid. I EU-kommissionens förslag skulle det nya direktivet träda i kraft 2019 men förslaget som godkändes i Europaparlamentet ämnar istället börja tillämpas 2021.

1980 infördes av EU:s direktiv om att koordinera byten mellan vinter- och sommartidsomställningar under samma dagar mellan medlemsländerna, i syfte att ha en stabil inre marknad. Av liknande anledning vill EU nu samordna beslut kring tidsomställningen för att undvika störningar på den europeiska inre marknaden.

Vad händer nu?

Härnäst återstår att Europaparlamentet ska enas med EU-ländernas regeringar i Europeiska unionens råd (ministerrådet) för att bekräfta det nya direktivet.

/Hannes Wigerfelt

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information