Rapport om regioner med gruvdrift

2017 inledde OECD ett initiativ med uppmuntran till världens regioner och städer som bedriver gruv- och utvinningsindustri att utbyta kunskap om ledande arbetssätt inom gruv- och utvinningsindustrin och att utveckla rekommendationer med regionala utvecklingsstrategier. Initiativet är delvis sprunget ur den studie OECD under 2015–2016 gjorde över regionerna i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), där Norrbotten och Västerbotten ingår, och inkluderar ett årligt evenemang med syfte att föra samman industri, universitet, icke vinstdrivande, nationella- och delstatliga regeringsrepresentanter. Vid årets konferens 12–13 juni, som för första gången äger rum i Europa, kommer Skellefteå att stå värd. Den 11 juni äger en workshop rum i anslutning till konferensen. Teman för dagarna blir omställningen till en grön ekonomi, bibehållande av erfarenhet i relation till kompetensutveckling samt regional utveckling i Arktis.

Initiativets resultat

OECD:s initiativ ”Mining Regions and Cities Project” syftar till att stärka världens regioner och städer som bedriver gruv- och utvinningsindustri genom att uppmuntra dem till att utbyta kunskap om ledande arbetssätt inom gruv- och utvinningsindustrin och att utveckla rekommendationer med regionala utvecklingsstrategier. Understrykas bör är att OECD:s rapport om NSPA, där Norr- och Västerbotten ingår, har varit viktig för OECD:s senare arbete med gruvinitiativet.

Huvudteman för OECD:s arbete därom är följande;

-   Regional produktion, ekonomisk diversifiering och arbetstillfällen

-   Attraktiv livskvalitet

-   Delstatlig styrning och finanspolitiska arrangemang

Initiativet har resulterat i en unik global databas med specifikt fokus på behov i regioner, städer och lokala samhällen. Målet är att databasen kommer att innehålla; ett verktyg för benchmarking för gruvregioner och utvinningsindustrier, en handbok med framgångsrika exempel samt information om olika evenemang som ska främja nätverkande, partnerskap och samarbete mellan aktörer.

Läs mer om initiativet här. 

Ta del av en webbaserad power point om OECD:s projekt för att få en snabb inblick i dess relevans för norra Sverige.

Missa inte kommande konferens i Skellefteå med grön omställning och regional arktisk utveckling i fokus

Deltagare har möjlighet att medverka vid en workshop innan själva huvudkonferensen den 11 juni, med fokus på att förbättra livskvalitén i regioner och städer med gruvindustrier och utvinningsindustrier. Workshopen görs i partnerskap med Mining and Metallurgy Regions of the EU (MIREU).

Den 12–13 juni anordnar OECD sin tredje konferens i ledet för detta initiativ med Skellefteå som värd. Teman är omställningen till en grön ekonomi, bibehållande av värdefull erfarenhet i relation till kompetensutveckling samt regional utveckling i Arktis. Frågor som kommer att behandlar är exempelvis; Hur kan gruvdrift vara en drivkraft för förbättrat regionalt välbefinnande? Hur kan gruvdrift bidra till miljömässigt hållbara regioner för framtiden och nuvarande generationer?

OECD:s mål med årets evenemang är att engagera aktörer från gruv- och annan utvinningsindustri samt nationella och delstatliga regeringsrepresentanter, universitet och lokala organisationer likväl som konferensens talare och deltagare.

Tidigare år har konferensen ägt rum i Antofagasta, Chile och i Darwin, Australien.

/Julia Hanson

Läs mer om årets konferens här  

Anmäl dig här 

Läs det preliminära programmet för onsdagen den 12 juni här.

Läs ett utkast på agendan för 11-13 juni här.

För mer information om initiativet, tveka inte att kontakta OECD:s personal:

Chris.MCDONALD@oecd.org eller Lisanne.RADERSCHALL@oecd.org  

04 Apr 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information