Region Västerbottens kommunikationsgrupp på studiebesök i Bryssel

Under fyra dagar, den 18–21 mars, besökte Region Västerbottens enhet för Externa relationer och strategisk platsutveckling Bryssel. På North Sweden-kontoret fördes diskussioner om hur påverkansarbetet sker i EU och hur Region Västerbotten och North Sweden kan främja regionens intressen och sprida kunskap om vad norra Sverige kan bidra med i EU. Gruppens program innehöll därtill studiebesök hos en rad olika EU-aktörer, såsom Europaparlamentariker Anders Sellström från Västerbotten, som var den som bjudit in gruppen till Bryssel.

I samband med Brysselbesöket gjorde Region Västerbottens enhet för Externa relationer och strategisk platsutveckling inledningsvis ett besök på North Swedens kontor den 19 mars. Mikael Janson och Niklas Johansson höll en genomgripande presentation av North Swedens arbete. Därtill fördes samtal kring hur ett ökat samarbete och tätare kontakt mellan North Sweden och Region Västerbotten kan utveckla och effektivisera regionens påverkansarbete.

Besök hos EU-kommissionen och Europaparlamentet

Gruppen besökte EU-kommissionen för att få insikt i hur kommunikationsarbetet i EU är upplagt, om aktuella kommunikationsutmaningar och om nya finansieringsprogram för kultursektorn.

Det blev också tillfälle till fördjupning kring arbetet i EU-parlamentet tillsammans med EU-parlamentariker Anders Sellström (KD) och hans stab. Delegationen fick kunskap kring hur ärenden hanteras och beslutsprocesserna ser ut i parlamentet och EU:s olika organ.

Gruppen besökte andra svenska aktörer som är verksamma på Brysselarenan, exempelvis representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och SAAB för fördjupad kunskap om dels det offentliga, dels privata perspektivet på påverkansarbete som respektive organisation bedriver i Bryssel.

 Inblick i EU:s samarbete med USA

Då den så kallade ”Transatlantic week” pågick samma vecka, som belyser EU:s och USA:s internationella relationer, arrangerade den amerikanska handelskammaren en transatlantisk konferens som gruppen deltog vid. Detta gav gruppen perspektiv på varför amerikanska aktörer har intresse av EU och därför arbetar med påverkansfrågor i Bryssel och i EU.

IMG_1278
Region Västerbottens enhet för externa relationer och strategisk planering besökte EU-kommissionen

- Vi tackar North Sweden European Office och europaparlamentariker Anders Sellström och stab för ett intensivt program som gav oss kvalificerad kunskap om hur EU- nivåns beslutsprocesser hänger samman med både offentliga och privata, lokala, regionala, nationella och internationella intressen. Vi har verkligen nytta av vårt Brysselkontor, säger Thomas Hartman, chef enheten Externa relationer och strategisk platsutveckling.

27 Mar 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information