Renewable energy transition in sparsely populated areas

För fjärde året i rad anordnade North Sweden och Mid Sweden tillsammans med övriga Brysselkontor i Northern Sparsely Populated areas (NSPA) tillsammans med Scotland House ett evenemang under European Week of Regions and Cities (EWRC). Under temat ”Renewable energy transition in sparsely populated areas” visades framgångsrika regionala projekt upp inom förnybar energi. Därtill fördes diskussioner kring de möjligheter som finns för grön energiomställning i EU:s nordligaste regioner.

Åsa Ågren Wikström i talarstolen

Stort intresse för årets seminarium 

Vid årets seminarium på Regionkommittén den 8 oktober var intresset stort med över 100 anmälda deltagare. Paneldeltagarna var representanter från akademin, näringslivet, lokal och regional nivå samt europaparlamentet. Seminariet inleddes med välkomstord av Thomas Andersson, regionfullmäktiges ordförande i Region Härjedalen Jämtland och styrelsemedlem i Mid Sweden European Office ägarråd. Seminariets moderator var Linda Stewart från The University of Highlands and Islands.

Ledande gröna projekt och glesbefolkade regioners potential på agendan

Första talaren var europaparlamentarikern Erik Bergkvist som gav en introduktion till ämnet. Erik Bergkvist betonade vikten av att individer och politiker på lokal, regional, nationell och EU-nivå vidgar sina vyer och inser de möjligheter som finns till utveckling i de norra glesbefolkade områdena, inte minst när det gäller grön energiomställning. Med ett citat illustrerade Bergkvist ambitionen att bjuda in till ett annat synsätt på de norra regionerna.

”Vi är inte ett museum, folk vill inte bo i ett museum. Men vi är heller inte ett skafferi där folk kan komma och plocka vilka råvaror de vill”.

Åsa Ågren Wikström, vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten tillika medlem i Regionkommittén, fortsatte på samma tema genom att visa på flera projekt i Region Västerbotten som med hjälp av EU-medel bidrar till en mer hållbar energiövergång. Ågren Wikström poängterade vikten av samarbete över landsgränser och berättade om EU-projekt såsom ”Midway Alignment - en färja mellan Vasa och Umeå” och ”Bottniska Korridoren”.

Johannes Vallivaara, vd för ProAgria Lapland som är ett företagskluster i nordligaste Finland, presenterade hur klustermodellen ProAgria kan hjälpa till med en stabil regional utveckling i de nordligaste regionerna. Vallivaara förde särskilt fram vikten av regionalt och lokalt samarbete för att lösa de utmaningar som nordliga regioner har med till exempel stort kapitalutflöde genom hög energiförbrukning.

Gary Campbell från Univeristy of Highlands and Islands berättade om ett pågående forskningsprojekt inom hållbart flyg. Genom samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor görs forskning med syfte att producera batteridrivna flygplan för ett mindre antal passagerare på korta sträckor. Resultaten är lovande och förhoppningarna är att inom en snar framtid kunna skala upp projektet och i framtiden möjliggöra för hållbart flyg till en bråkdel av den nuvarande kostnaden.

Jørgen Holten Jørgensen, verksamhetschef på Berlevåg kommun i norra Norge presenterade Berlevågs satsningar på vindkraft. Förutom att öka antalet vindkraftverk gäller satsningen nya möjligheter att lagra överskottsenergin från kraftverken som vätgas. Vätgasen kan ha flera användningsområden och i framtiden finns det möjlighet att den kan användas såväl i fordonsflottan som inom industrin.

Några av paneldeltagarna

Mångfacetterad diskussion avslutade sessionen

Under efterföljande diskussioner riktades fokus på lösningar på de utmaningar som präglar EU:s nordligaste regioner mestadels när det gäller infrastruktur och demografi. Även regionernas nackdelar lyftes fram som potentiella fördelar och flera av talarna menade att det gäller att både EU liksom lokala invånare inser detta. Ett exempel är möjligheten för regioner i ett kallt och kargt klimat att fungera som testbädd för övriga Europa inom olika innovativa sektorer där produkter måste testas. Andra fördelar på detta område är det stora utrymmet och förankringen till näringslivet och forskningen. Innovation och uppfinningsrikedom fattas inte utan tvärtom ligger regionerna i framkant och är bland EU:s mest innovativa regioner inom vissa områden. Förnybar energiomställning kan ske i större utsträckning i EU:s nordligaste regioner tack vare ytterligare samarbeten, ökat politiskt gehör på olika nivåer och fortsatt ekonomiskt stöd.

Se webbsändingen från seminariet här.

/Oskar Helsing 

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information