Skellefteå kommun beviljas Erasmusprojekt för kompetensförsörjning inom batteriindustrin

EU-kommissionen beviljar Skellefteå kommun drygt 42 miljoner kronor via EU-programmet Erasmus+ för att koordinera arbetet kring ett europeiskt samarbetsprojekt med syfte att öka kompetensen inom europeisk batteritillverkning. Projektet ska fungera som en mall för hur andra regioner kan satsa på batteritillverkning.

Bygget av batterifabriken Northvolt Ett i Bergsbyn utanför Skellefteå startade i augusti i år och beräknas vara helt färdigt år 2023. Redan i slutet av 2020 beräknas en storskalig produktion av batterier påbörjas. Northvolt kommer med omkring 2500 anställda att bli Europas största fabrik för litiumjonbatterier, den typ av batterier som används i elektriska fordon. 

EU strävar efter självförsörjande på batterimarknaden 

EU har som mål att etablera en fullständig batterivärdekedja inom Europa för att, dels kunna konkurrera mot utländska konkurrenter på den europeiska marknaden, och dels skapa ett europeiskt kretslopp för batterier. Kretsloppet är en del av EU:s arbete med cirkulära ekonomier. Samtidigt råder brist på expertkompetens inom batteribranschen, både i Skellefteå och i Europa i stort. För att trygga batteriindustrins kompetensförsörjning tilldelas Skellefteå kommun 42,8 miljoner kronor för att koordinera arbetet kring ett Erasmus+projekt. Sammanlagt 20 organisationer i tolv länder deltar i projektet. 

Erasmus+projektet är tänkt att fungera som en mall för hur andra europeiska regioner på ett effektivt sätt ska kunna tillverka batterier och ställa om till miljövänliga och elektrifierade transporter. Fokus för projektet ligger enligt EU-kommissionen på att undersöka vilka yrkesroller som är mest relevanta samt vilka utbildningsmodeller som är mest effektiva för en snabb och hållbar expansion av den europeiska batteriindustrin. Projektet kommer att pågå i fyra år med start 2020.  

Det nära samarbetet med partnern Northvolt ligger till grund för EU-kommissionens beslut menar Anders Norberg, projektansvarig och utbildningsstrateg vid Skellefteå kommun. Anders Norberg förklarar vidare att projektet innefattar att utveckla kurser och läroplaner, ta fram strukturer för validering, underlätta rörligheten och utveckla strukturer för ett flexibelt lärande i hela värdekedjan”. 

Första svenska samordnaren inom Erasmus+ branschspecifika kunskapsallianser 

EU:s program för europeiskt samarbete inom utbildning, ungdomsfrågor och idrott kallas Erasmus+. Inom programdelen branschspecifika kunskapsallianser finns möjlighet att söka projektmedel som syftar till att kartlägga och fylla kompetensglapp samt förbättra matchningen inom specifika branscher. Detta riktar sig huvudsakligen till organisationer, företag och utbildningssamordnare. Skellefteå kommun är den första svenska aktören som beviljats medel för att samordna ett projekt inom den här programdelen.  

Läs mer om Skellefteå kommuns Erasmus+stöd.

Läs mer om branschspecifika kunskapsallianser.

/Isak Sidestam

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information