Skellefteå – tredje bästa stad i EU på tillgänglighet för funktionsnedsatta

Under den årliga europeiska konferensen för personer med funktionsnedsättning den 28–29 november, annonserade Europeiska kommissionen årets vinnare av Access City Awards 2020. Av 47 ansökningar var Skellefteå, som kammade hem en tredjeplats, en av EU:s tre bästa städer på tillgängligt stadsliv för personer med funktionsnedsättning.

Access City Awards är ett pris för Europas mest tillgängliga städer för personer med funktionsnedsättningar samt äldre människor. Till årets upplaga, som är den tionde i ordningen lämnades 47 ansökningar in från städer i hela Europa och efter noga urval offentliggjorde Europeiska kommissionen namnen på de sex städer som gått till final i Access City Awards 2020 där Skellefteå var en av dem.

Skellefteå tar hem tredjeplatsen

I samband med den årliga europeiska konferensen för personer med funktionsnedsättning den 28–29 november i Bryssel annonserades vinnarna i årets upplaga av Access City Awards. Skellefteå kom på tredje plats och vann därmed 80 000 euro. Motiveringen till Skellefteås pris är att staden har en god övergripande handlingsplan för att öka tillgängligheten för funktionsnedsatta och äldre människor i staden. Med digitala lösningar såsom applikationer som invånare kan använda i hemmen för de som inte har möjlighet att lämna sitt hem, isfria gångar samt anpassat kollektivtrafiken för alla människor i staden, har Skellefteå visat på stor framgång i sitt inkluderingsarbete.

Daniel Ådin, kommunfullmäktiges ordförande kommenterade vinsten på Skellefteå Kommuns hemsida.

– Det är förstås en stor ära för Skellefteå kommun att ta emot priset. Det ger oss ett uppmuntrande kvitto på att vårt långsiktiga arbete med tillgänglighet och inkluderande är betydelsefullt för många människor.

Daniel Ådin ingår i den delegation som deltagit i prisceremonin i Bryssel under fredagen. Anna Lundström, vice ordförande i socialnämnden och Madelene Wigenstam, enhetschef på Stöd och service var även på plats under prisceremonin.

Varför Access City Awards?

Access City Awards lanserades för första gången 2010 för att öka medvetenheten om funktionshinder och främja initiativ i europeiska städer att skapa ett barriärfritt samhälle för alla invånare. År 2020 beräknas EU ha 120 miljoner människor med funktionsnedsättningar samtidigt som EU åldrande befolkning växer hela tiden. Tanken bakom Access City Awardspriset är att personer med funktionsnedsättning ska ha samma tillgång till stadsmiljöer som andra. Priset ges till en stad som på ett tydligt och varaktigt sätt har förbättrat tillgängligheten i grundläggande delar av staden och som har konkreta planer på fortsatta förbättringar.

/ Linnea Andersson

Läs mer om Access City Award

Läs nyheten på Skellefteå Kommuns hemsida

13 Dec 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information