Sverige är EU:s mest demokratiska land enligt stor undersökning

Den brittiska tidningen The Economists forskningsenhet genomför varje år en undersökning där världens länder bedöms efter hur demokratiska de är. 2018 års resultat visar att demokratin både globalt och i Europa är stabil, med enbart några förändringar sedan förra årets sammanställning. Sverige tillhör gruppen EU-länder som rankas som de mest funktionella demokratierna.

The Economists index bygger på 60 kriterier fördelade under fem huvudkategorier: Valprocess och pluralism, Medborgerliga rättigheter, Regeringens funktionalitet, Politiskt deltagande och Politisk kultur. Med hjälp av kriterierna betygsätts länderna och delas sedan in i kategorier utifrån graden av demokrati. Till funktionella demokratier räknas de länder som fått 8 till 10 poäng. 6 till 8 poäng generar indelning demokratier med anmärkning. Hybridregimer räknas de länder som fått 4 till 6 poäng och till auktoritära regimer de som fått mindre än 4 poäng.

10 europeiska länder, däribland Sverige, tillhör den grupp EU-länder som får högsta betyg och klassas som funktionella demokratier. Undersökningen av The Economist visar på samma resultat som en tysk undersökning från Bertelsmanns. Läs mer om den i vår tidigare nyhet här.

I den globala och europeiska rankningen slås Sveriges 9,39 poäng av Norge och Island som fick 9,87 respektive 9,58 poäng. Det betyder däremot att Sverige, enligt undersökningen, är det mest demokratiska landet i EU eftersom Island och Norge inte är medlemmar i unionen.

Förbättringar och försämringar i Europa

Armenien är det land där demokratins stärkts allra mest, men även i Estland, Lettland och Litauen har poängen stigit sedan den förra undersökningen. I Turkiet skedde den största försvagningen av demokratin, följt av Georgien och Italien.

Även i Ryssland noterades en försvagning av demokratin, där nu Vitryssland räknas som mer demokratiskt. För de flesta Europeiska länder, liksom för Sverige, har det inte skett någon förändring i poängen sedan 2017.

Se grafik över resultaten i Europa här

Hela undersökningen hittar du här 

/Michaela Wikdahl

11 Jan 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information