Tack till höstens praktikanter Stina och Michaela!

När ett nytt år tagit vid är det dags att tacka höstens praktikanter, Stina Skoglöf och Michaela Wikdahl, för deras tid hos oss på North Sweden European Office. De har under sin tid på kontoret allmänt hållit ordning och reda (vilket vi är oerhört tacksamma för) samt stöttat oss med diverse saker i det operativa arbetet. Exempelvis med att arrangera konferenser, seminarier och möten samt nyhetsbevakning.

Bild 1

Stina och Michaela vill dela med sig av sina erfarenheter om praktikanttiden på North Sweden. Därtill ger de sin syn på hur de har upplevt det sociala livet som staden Bryssel erbjuder.

Vad tar du med dig från din praktik och din tid i Bryssel?

Stina: Jag kommer ta med mig så mycket, det är svårt att välja ut något specifikt men alla inspirerade möten med politiker och företrädare har varit väldigt lärorika. Att få uppleva EU från insidan och att få delta i konferenser, seminarier och nätverksträffar har varit en häftig upplevelse, som jag är glad att jag fick chansen att göra.

Michaela: Det främsta jag tar med mig är hur framgångsrika regioner, och framförallt norra Sverige, är på EU-arenan och hur många olika sätt det finns att påverka. Såklart har också min kunskap om EU, dess institutioner och beslutsvägar förbättrats. Sammantaget är all den kunskap jag inhämtat här i Bryssel något som kurslitteraturen aldrig kunnat ge mig.

Ett roligt inslag i praktiken var också praktikantnätverket Minireg där jag hittade många nya bekantskaper. Det fantastiska med Bryssel är också att det är så nära till resten av Europa och bra utbud av tågtrafik vilket har gjort att jag kunnat besöka flera städer och länder under min tid här.

Vad har du för tips till personer som funderar på att göra praktik i Bryssel?

Stina: Att undersöka vilka praktikmöjligheter som finns i Bryssel, utifrån dina egna studier eller intresseområde. Man behöver inte ha studerat ett samhällsvetarämne för att få praktisera, alla ämnen och områden finns inom EU:s intresseområde. Ett tips är att bevaka Universitets-och högskolerådets (UHR) hemsida, där finns det flera tips angående praktik utomlands och de brukar även arrangera workshops på svenska universitet.

Michaela: Våga sök! Bryssel är en fantastisk stad där du är mitt i EU-bubblan, det är lätt att skaffa boende, enkelt att nätverka och lätt att lära känna människor privat. För mig har praktiken på North Sweden varit väldigt rolig och lärorik, även om tiden tyvärr gick alldeles för snabbt.

Vad ska du göra efter praktiken?

Stina: Efter praktiken flyttar jag tillbaka till Umeå och skriver min masteruppsats, som en del av sista terminen på Masterprogrammet i Statsvetenskap.

Michaela: För mig väntar arbetsmarknaden då jag efter avklarad praktik är klar med min Politices kandidatexamen (Har du ett jobberbjudande? – Slå en pling!).

Bild 2

Tack för oss!

/Stina & Michaela

Vi på North Sweden vill önska Stina och Michaela stort lycka till i framtiden och tackar för er tid hos oss!

15 Jan 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information