Tornedalsskolan och Baldergymnasiet vinnare i Euroscola-tävlingen

Till 2019 har både Tornedalsskolan i Haparanda och Baldergymnasiet i Skellefteå vunnit möjligheten att åka till Bryssel som en del av Euroscola-projektet. Euroscola är ett projekt som startades av EU-parlamentet 1990. Varje år välkomnar Euroscola tusentals elever från EU:s medlemsländer, för att för en dag prova på att vara Europaparlamentariker i Strasbourg.

Vad är Euroscola?

Euroscola är ett projekt som startades av EU-parlamentet 1990. Varje år välkomnar EU-parlamentet tusentals elever i åldrarna 16–18 från alla EU:s medlemsländer. Deltagarna får för en dag vara med i ett rollspel, där de får prova på att vara Europaparlamentariker i Strasbourg. Under dagen får eleverna sätta sig in i beslutfattningsprocessen genom ett rollspel som innefattar debatter i plenisalen, förhandlingar med övriga deltagare, röstning samt antagande av resolutioner i typiska EU-frågor. Euroscola ger elever möjligheten att integrera och utbyta information på ett främmande språk, med studenter från andra länder. Projektet betonar även vikten av gränsöverskridande samarbete. Dessutom ges eleverna möjligheten att presentera sin skola och region, vilket bidrar till mångfald och den kulturella dialogen.

Vinnare i Euroscola-tävlingen

2019 får två skolor från Norrbotten och Västerbotten möjligheten att åka till Strasbourg, som vinnare av Euroscola-tävlingen-

Tornedalsskolan, som hade sin dag i EU-parlamentet den 7 februari, tilldelades priset tack vare det gränsöverskridande projekt de påbörjat tillsammans med en finsk skola, som ska öka kunskapen om EU och EU-parlamentet. I motiveringen står det att: ”Projektet är mycket ambitiöst med en tydlig koppling till nästa val till Europaparlamentet den 26 maj 2019.”

Baldergymnasiet, som hade sin dag i EU-parlamentet den 15 februari, tilldelades priset för det nya läromedlet som elever och lärare utvecklar tillsammans på skolan: ett online-spel om EU som både ska öka kunskapen om EU och EU-parlamentet och har en tydlig koppling till det kommande Europaparlamentsvalet.

Hur kan en skola vara med i tävlingen?

För att kunna ansöka om att vara med i Euroscola måste elever från en skola påbörjat eller slutfört ett projekt om EU. Det kan handla om en utställning om EU, en artikelserie, en blogg eller något helt annat – så länge det är relaterat till EU. Ansökningar kan skickas in under hela året. Ansökningarna bedöms två gånger per år, och vinnarna meddelas sedan via Epost.

 

Stort grattis till elever och lärare vid Tornedalsskolan och Baldergymnasiet!

Läs mer om Euroscola-projektet här.

Läs mer om tävlingen, ansökan och krav här

/Clara Lundén

19 Feb 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information