Välkommen Clara och Hannes!

North Sweden välkomnar vårens nya praktikanter, Hannes Wigerfelt och Clara Lundén till kontoret i Bryssel. Clara och Hannes kommer att hjälpa till i det dagliga administrativa arbetet på kontoret och stötta oss med nyhetsbevakning och att rapportera från konferenser och allt annat som det innebär att jobba på North Sweden. Hannes och Clara stannar hos oss under fem månader fram till juni månad. Hjärtligt välkomna!

IMG_4425

Vårens nya praktikanter, Hannes och Clara

Clara Lundén kommer ursprungligen från Grisslehamn i Stockholms län. Hon läser Europaprogrammet på Göteborgs Universitet, och har valt att göra praktik som en del av sina studier.

- När jag påbörjade min utbildning hade jag redan ett stort intresse för internationell politik, men under tiden har jag mer och mer börjat fokusera på EU och jag har länge velat komma till Bryssel för att få ta del av Sveriges arbete här. Därför är jag väldigt glad över möjligheten att praktisera på North Sweden European Office.

- Jag hoppas på att praktiken ska ge mig ökad förståelse om EU-samarbetet och ”Brysselbubblan” i allmänhet, men även specifikt om norra Sveriges relationer och arbete med internationella parter. Jag hoppas på att erfarenheterna under praktiken kommer att hjälpa mig i framtida studier och arbete. Utöver detta hoppas jag på att under våren lära känna Bryssel som stad, samt får möjlighet att besöka andra platser i Belgien.

 

Hannes Wigerfelt kommer ursprungligen från Helsingborg och har nyligen slutfört en kandidatuppsats inom statsvetenskap vid Lunds Universitet. Under studierna har Hannes valt att inrikta sig på EU-frågor och europeisk integration och efter genomförd praktik på North Sweden tar han sin kandidatexamen.

- Jag har alltid haft ett stort intresse för frågor rörande EU-samarbete vilket mynnade ut i ämnesvalet för min kandidatuppsats där jag undersökte europeisk integration och försvarssamarbete utifrån olika policystrategier och fördrag. Därför föll det sig naturligt att jag sökte praktik på North Sweden för att få en bredare förståelse av Sveriges koppling till Europeiska Unionen och dess regionsamarbeten och policyprocesser.

- Att nu få utveckla mina kunskaper om Norr- och Västerbotten som region samt att ges möjlighet att få medverka i deras engagemang på den europeiska arenan är något jag ser mycket fram emot. Att spendera kommande termin i Bryssel kommer att bli mycket lärorik och fantastiskt spännande!

28 Jan 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information