Vi välkomnar nya praktikanterna Therése och Marko

Mid Sweden European Office välkomnar vårens praktikanter Marko Stankovic och Therése Lager!

Marko har en kandidatexamen från Samhällsplanerarprogrammet vid Lunds Universitet. Under studietiden har han främst intresserat sig för regional utveckling och har bland annat skrivit sin B-uppsats om Fehrman Bält-förbindelsens potentiella inverkan på Öresundsregionen. Han hoppas kunna lära sig mer om hur regioner arbetar med varandra på en internationell nivå och tror att praktikplatsen på Mid Sweden European Office kommer ge en spännande inblick i hur detta arbete fungerar. Sedan tidigare har Marko erfarenhet av praktik vid Landskrona Kommuns Stadsbyggnadskontor men ser nu fram emot att arbeta på en internationell skala och med EU-frågor. Marko har även tidigare spenderat en utbytestermin i Perth, Australien och hoppas i framtiden kunna arbeta internationellt.

Therése Lager är i full färd med att avsluta sin kandidatexamen i Statsvetenskap vid Stockholms universitet för att sedan läsa en masterexamen i höst. Hon växte upp i Näsåker i Västernorrland och har sedan länge haft ett brinnande intresse för regionalpolitiska frågor. Therése ser en praktikplats på Mid Sweden European Office som en perfekt möjlighet att lära sig mer om hur regioner och EU samverkar. Praktiken i Bryssel är hennes första erfarenhet av att bo och arbeta utomlands och hon ser fram emot att utveckla intresset för politiska frågor som rör hemregionen Västernorrland, Jämtland Härjedalen, samt EU

23 Jan 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information