En ny utlysning från EU Innovation Fund för småskaliga projekt

Den 1 december öppnade EU-kommissionen en andra utlysning från EU Innovation Fund. Med en budget på 100 miljoner euro syftar den andra ansökningsomgången till att öppna upp för investeringsmöjligheter för småskaliga projekt upp till 7,5 miljoner euro, med fokus på innovation. Sista ansökningsdagen är den 10 mars 2021.

I början av året möttes experter i Bryssel för att diskutera utformningen av ett av världens största finansieringsprogram EU Innovation Fund. Fonden ska finansiera demonstrations- och innovationsprojekt med innovativa tekniker som bidrar till lägre koldioxidutsläpp. Den första ansökningsomgången öppnade i juni 2020 och riktade sig då till storskaliga projekt. 

Nu är det dags för en andra omgång där EU-kommissionen den 1 december öppnade en utlysning med målet att stödja EU:s gröna omställning med småskaliga projekt upp till 7,5 miljoner euro. Särskilt fokus riktas till att stödja aktörer inom  cleantech  samt till att skapa lokala framtidssäkrade jobb. Ambitionen med EU Innovation Fund är att bana vägen för att nå klimatneutralitet  2050 

Alla EU:s medlemsländer inklusive Norge och Island kan ansöka om finansiering under den andra utlysningen. Fonden kan användas i kombination med såväl privata investeringar som i samarbete med andra offentliga finansieringsstöd eller program. Utlysningen kommer möjliggöra satsningar inom bland annat förnybar energi och energilagring.  

Instrumentet är utformat för att uppnå största möjliga effekt och beräkningar av förväntade minskade koldioxidutsläpp ska utgöra huvudpunkten i ansökan. I övrigt lämnas mycket öppet till ansökanden för att definiera hur projektet ska genomföras. Medlen tilldelas i form av en klumpsumma vilket ska reducera byråkratiska processer och det ställs inga särskilda krav på att ett konsortium måste byggas vilket möjliggör för en enskild aktör att söka dessa medel. 

Processens nästa steg 

Sista dagen för att skicka in en ansökan är den 10 mars 2021. Därefter kommer ansökningarna sammanställas och resultatet presenteras under augusti månad. De projekt som blir beviljade finansiering kommer att tilldelas medlen under det sista kvartalet av 2021.  

/Elvira Ahlring 

Läs mer om EU Innovation Fund här.

Läs mer om den nya utlysningen här.

Skicka in din ansökan för andra utlysning från EU Innovation Fund här.

Läs North Swedens nyhet om tidigare utlysning från EU Innovation Fund här.

15 Dec 2020 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information