Energieffektiva datahallar diskuterades i Europaparlamentet

5 februari anordnades ett event i Europaparlamentet som belyste klimatpåverkan från datahallar som ett ökat problem mot att nå EU:s mål om en klimatneutral kontinent till 2050. Under eventet framhölls att Norra Sverige är en del av lösningen, dels med goda förutsättningar att husera datahallar genom tillgången till grön el och det arktiska klimatet för kylning, men framförallt genom regionens ledarroll i den tekniska utvecklingen av energieffektiva datahallar.

Patrik Öhlund från Node Pole med flera.

Eventet anordnades med Europaparlamentarikern Fredrick Federley som värd och med talare från EU-kommissionen, Microsoft, Vattenfall och Node Pole. Från Node Pole (Skellefteå Krafts och Vattenfalls gemensamma etableringsfrämjande bolag) deltog VD Patrik Öhlund och presenterade ambitionerna att underlätta för företag och konsumenter i omställningen genom ökad transparens. Med introduktionen av märkningen Fossil Free Data ska företag enklare kunna svara på konsumentens efterfrågan av hållbara datatjänster och kommunicera klimatpåverkan av olika alternativ.

Seminariet anordnades som en uppföljning av förra årets utskottsresa där en delegation av Europaparlamentariker från utskottet för Industrifrågor, forskning och energi (ITRE) besökte Luleå. Under besöket lärde de sig bland annat om norra Sveriges ansatser för hållbara datahallar.

Alla aktiviteter på internet har en klimatpåverkan någonstans i världen genom lagring i datahallar. Med en allt mer uppkopplad värld riskerar IT-infrastruktur att bli en allt större del av världens samlade klimatpåverkan. Uppskattningar visar att så mycket som 2% av världens elproduktion konsumeras av Informations och kommunikationsteknologi (IKT).

Behovet av datahallar och annan IT-infrastruktur stiger i takt med att världen blir allt mer uppkopplad och digitalisering framhålls ofta som del av lösningen på de globala utmaningarna med superdatorer, artificiell intelligens, 5G och edge. Alla dessa lösningar kommer dock att medföra ökade behov av beräknings- och lagringskapacitet vilket kräver fler datahallar. Eventet fokuserade på att denna klimatpåverkan behöver minimeras så att IKT-lösningar inte blir en utökad del av problemet.

Datahallens geografiska placering och energiförsörjning har stor påverkan på databehandlingens klimatpåverkan tillika datahallens konstruktion och energiförbrukning. Norra Sverige är en del av lösningen på båda dessa problem med regionens produktion av förnyelsebar vattenkraft och ett kallt klimat som minskar energiåtgången för kylning. Dessutom är regionens aktörer inom FoI ledare i teknikutveckling för energieffektivisering och optimering av hållbara energilösningar. 

Under eventet presenterade även Microsoft via Olga Nowicka, EU Policy Officer, företagets ambitioner för klimatpåverkan med målet att kompensera för hela sin klimatpåverkan sedan företaget grundades. En del av strategin är att göra företagets planerade datahall i Gävle till företagets mest hållbara. De har även upprättat en innovationsfond på en miljard euro som ska understödja denna utveckling.

Från EU-kommissionens DG Connect presenterade Manuel Mateo, Deputy Head of Unit, hur EU bevakar utmaningen med hållbar digitalisering av Europas samhällen och industrier. Med det nya kollegiet av kommissionärer som tillträdde i december 2019 inleds en rad initiativ inom Digitalisering och Artificiell Intelligens som på olika sätt kommer att driva och påverka hanteringen av data i Europa. Inte minst den Europeiska gröna given kommer att bidra till att föra upp frågan på agendan.

/Niklas Johansson

Läs mer om Node poles initiativ Fossil Free Data 

Läs mer om Europaparlamentets besök i Luleå Februari 2019

 

 

 

 

07 Feb 2020 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information