EU har antagit nya regler för företag inom EU

Europeiska rådet har antagit två nya grupper av regler kring företagande inom EU. En regelgrupp gäller förenklade momsregler för små företag. Den andra gäller regler för utbyte av uppgifter om momsbetalningar inom E-handel.

Förenklade momsregler för små företag

Europeiska rådet har nyligen antagit nya momsregler för att förenkla för små företag i EU. Små företag tar ut moms då de har administrativa momsskyldigheter. Detta arbete leder till efterlevnadskostnader som är proportionellt mycket högre för små företag än för stora företag. Det nuvarande mervärdesskattesystemet innebär att momsbefrielse för små företag endast är tillgänglig för företag inom vissa medlemsländer. Reformen som förhandlats fram innebär att en liknande momsbefrielse kan tillämpas på små företag som är etablerade i fler medlemsländer. De uppdaterade reglerna kommer att göra momsbefrielsen mer ändamålsenlig och bidra till att minska efterlevnadskostnaderna samt den administrativa bördan. Det blir dessutom möjligt att stimulera frivillig efterlevnad, vilket i sin tur innebär minskade inkomstförluster till följd av brister inom efterlevnad samt momsbedrägerier. Sammanfattningsvis är syftet att skapa ett skatteklimat som hjälper små företag att expandera och effektivisera sin gränsöverskridande handel.

Små företag som kan omfattas av de förenklade reglerna för momsefterlevnad handlar om de företag vars årsomsättning understiger ett tröskelvärde som fastställs av ett berört medlemsland. Årsomsättningen får dessutom inte vara högre än 85 000 euro. Vissa företag kan bli undantag för denna regel under vissa omständigheter, men i dessa fall får inte årsomsättningen under några omständigheter överstiga 100 000 euro. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2025.

Läs mer om de nya momsreglerna för små företag här.

Regler för utbyte av uppgifter om momsbetalningar inom E-handel

Europeiska rådet har antagit nya regler för att underlätta för upptäckten av skattebedrägerier i gränsöverskridande e-handel. Åtgärderna ska göra det möjligt för medlemsländerna att på ett enkelt sätt samla in uppgifter som betaltjänstleverantörer (t.ex. banker) gör tillgängliga elektroniskt. Ett nytt centralt elektroniskt system kommer dessutom att inrättas för lagring av betalningsinformation och vidare behandling av dessa uppgifter av handläggare på myndigheter i medlemsländer.

Reglerna återfinns i två rättsakter om ändringar av momsdirektivet som innebär att krav införts på betaltjänstleverantörer att föra register över gränsöverskridande betalningar från e-handel. Dessa uppgifter måste sedan med strikta villkor vad gäller t.ex. dataskydd, göras tillgängliga för skattemyndigheter i medlemsländer.

Ändringar inom förordningen om administrativt samarbete på momsområdet klargör hur medlemsländernas skattemyndigheter ska samarbeta på momsområdet för att upptäcka bedrägerier och kontrollera efterlevnad av momsplikten. Åtgärderna träder i kraft den 1 januari 2024.

Dessa nya regler kompletterar det regelverk över moms på e-handel som städer i kraft i januari 2021 som innefattar en ny momsplikt för e-marknadsplatser och förenklade regler för efterlevnad av momsskatteregler för onlineföretag.

Läs mer reglerna om utbyte av uppgifter om momsbetalningar inom E-handel här.

/Signe Johansson

25 Feb 2020 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information