EU satsar 37 miljoner kronor på Nya Ostkustbanan längs med Norrlandskusten

I juli stod det klart att EU satsar stort på att utveckla transportstråket Nya Ostkustbanen längs med Norrlandskusten. Genom stödsystemet för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility) beviljas Trafikverkets järnvägsutredning cirka 37 miljoner kronor. Syftet är att utforska förutsättningarna för en dubbelspårsutbyggnation längs Norrlandskusten mellan Härnösand till Gävle.

Den 16 juli 2020 tog medlemsländerna i EU:s transportkommitté för Fonden till ett sammanlänkat Europa ställning till EU-kommissionens förslag om fördelning av pengarna. Därefter togs det formella beslutet av kommissionen efter att EU-parlamentet sagt sitt.

Enligt beslutet ska åtta projekt med svenska partners erhålla totalt cirka 99 miljoner euro, varav svenska aktörer uppskattningsvis får 64 miljoner euro. Av åtta svenska projekt får Nya Ostkustbanan högst medfinansieringsgrad. EU står för halva kostnaden, närmare 37 miljoner kronor.

Den nya linjesträckningen för Ostkustbanan

Järnvägen längs Norrlandskusten har stor betydelse för gods-och persontrafik. Idag är Ostkustbanan mellan Gävle-Sundsvall och Ådalsbanan mellan Sundsvall och Västeraspby enkelspårig med omfattande blandad trafik och växande kapacitetsproblem. Med de beviljade 37 miljonerna visar EU att man vill att Sundsvallsregionen med flera orter i Västernorrland och längs Norrlandskusten ska knytas närmare Europa. Medlen ska gå till Trafikverkets järnvägsutredning för Nya Ostkustbanan, ett dubbelspår motsvarande fyra mil mellan Gävle och Härnösand. Utredningen ska omfatta två järnvägsplaner inklusive miljökonsekvensbeskrivningar och projektledning för sträckan. Regionalt innebär detta att Sundsvall får en halverad restid till och från Stockholm samt pendlingsmöjligheter till Gävle, vilket leder till att arbetsmarknadsregionerna växer ihop.

Fonden för ett sammanlänkat Europa

EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) syftar till att finansiera utveckling av högprestanda för hållbara och sammankopplade transeuropeiska transportnät. Fonden ska bidra till förbättrad konkurrenskraft inom EU liksom till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

Läs mer om beslutet på Trafikverkets hemsida här

Läs mer om Fonden för ett sammanlänkar Europa här

/Julia Hanson

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information