Försiktighetsåtgärder i Bryssel och EU-institutionerna till följd av coronaviruset – COVID 19

På grund av Coronavirusets, COVID-19, spridning i Europa har EU-institutionerna vidtagit försiktighetsåtgärder för att begränsa spridningen. North Sweden ger en sammanfattning över hur detta påverkar aktiviteterna på Brysselarenan de närmaste veckorna.

Coronavirus (CoV) är en familj av virus som orsakar sjukdomssymtom såsom vanliga förkylningar till mer allvarliga sjukdomar såsom Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) och Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV) som vanligtvis drabbar djur. Kinesiska myndigheter upptäckte först ett kluster av nya Coronavirus i Wuhan City i Kina. Coronavirusets formella namn, COVID-19, påverkar hela världen, därmed alla medlemsländer i EU på grund av pågående spridning av Coronasmittan. I Bryssel påverkas North Swedens arbete där vi varit illa tvungna att ställa in planerade evenemang under våren på grund av att EU-institutionerna begränsar tillgängligheten för möten och besök samt reducerar sina aktiviteter. Till exempel ställs de flesta evenemang och konferenser in eller skjuts upp till framtiden. Den 10 mars gick den belgiska regeringen ut i media och uppmanade till att arbeta hemifrån samt ställa in evenemang med fler än 1000 deltagare. Här följer en sammanfattning av den information som EU-institutionerna delat via sina kanaler till följd av Coronaviruset, COVID-19.

EU-kommissionen

EU-kommissionen har upprättat en intern kanal för information kring Coronaviruset som är öppen för allmänheten. Där kan man inhämta svar på vanliga frågor, den senaste utvecklingen och generella tips. De senaste instruktionerna gäller från 9 mars där Kommissionen i kommunikation riktad till alla sina anställda bland annat informerar om ett fall av coronavirus inom Kommissionen samt uppmanar till att ställa in fysiska uppdrag och istället genomföra videosamtal. Kommissionen måste ta hänsyn till alla riskbedömningar och rekommendationer som kommer från europeiska folkhälsomyndigheten, European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, medlemsländernas hälsomyndigheter såväl som EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och Världshälsoorganisationen, WHO. Därtill kommer Kommissionen förhålla sig till specifika åtgärder som kan komma att antas lokalt för ett specifikt geografiskt område, med Ispra i provinsen Bari i Italien som referens till detta.     

Som svar på spridningen av Coronaviruset har EU-kommissionen i syfte att förebygga spridningen säkerställt ekonomiskt stöd för viktig forskning kring framtagande av vård, diagnostisering samt ett vaccin mot COVID-19. Med extra stöd från EU-programmet Horizon 2020 har Kommissionen skalat upp forskningsutlysningen från sista januari som inkluderar 17 projekt som involverar 136 forskningsteam från hela världen i detta arbete.

Läs mer om EU:s svar på spridningen av coronaviruset, här.

Läs mer i EU-kommissionens interna kanal för information kring Coronaviruset, här.

Läs mer om EU:s forskning kring Coronaviruset, här.

Läs mer om Coronaviruset på ECDC:s hemsida, här.

Europaparlamentet

Europaparlamentets president David Sassoli fastslog den 2 mars att Europaparlamentet kommer hållas stängt för besökare tre veckor framåt till att börja med. Institutionen hålls enbart öppen för ledamöter och övrig personal men evenemang och möten ställs in. Med detta ställs närmare 130 event in som hade planerats i Europaparlamentet, som förväntades besökas av 6000 till 7000 deltagare. De plenarsessioner som normalt hålls i Strasbourg kommer nu att flyttas till Bryssel för en tid framöver.

Läs Europaparlamentets beslut som meddelades av David Sassoli den 2 mars, här.

Regionkommittén

Den 3 mars meddelade Regionkommittén är alla icke-lagstadgade event under de kommande veckorna inställda eller uppskjutna till framtiden. Detta inkluderar evenemang, utställningar och besöksgrupper.

Europeiska unionens råd

Den 9 mars meddelade generalsekreteraren för Europeiska unionens råd (Ministerrådet) efter samråd med EU-ordförandelandet Kroatien om följande åtgärder giltiga från och med 9 mars:

  • Antalet möten i Ministerrådet, arbetsgrupperna och institutionens förberedande organ kommer att reduceras. Beslut om vilka möten som måste hållas ändå kommer att fattas löpande av ordförandeskapet.
  • Alla besöksgrupper och utbildning som inte är absolut nödvändig ställs in.
  • Generalsekretariatets personal uppmanas att begränsa interna möten så långt som möjligt.
  • Storleken på delegationerna som deltar i nödvändiga möten begränsas.

Coronasmitta har förekommit bland personal och generalsekretariatet har därför infört rutiner för att hantera ytterligare fall. Ministerrådet tillägger att det kan bli aktuellt att vidta ytterligare övergripande åtgärder, då Coronaviruset nu i hög grad förekommer i de flesta EU-länder, däribland Belgien, och att man förutspår att denna utveckling kommer att fortsätta.

/Julia Hanson och Ozan Yücel

Läs mer om belgiska regeringens uttalande om Coronaviruset, här.

11 Mar 2020 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information