God Jul & Gott Nytt År!

Vi på North Sweden vill tacka alla våra goda samverkansparter på hemmaplan och i EU för det gångna året. Det har varit ett annorlunda år på många sätt.

Vi på North Sweden vill tacka alla våra goda samverkansparter på hemmaplan och i EU för det gångna året. Det har varit ett annorlunda år på många sätt. Det var det första året med ett samlat EU-kontor för hela norra Sverige. Det var ett år där allt i EU gått in på övertid med intensiva slutförhandlingar inför en ny programperiod.

Till det ett år med Corona som påverkat allt och alla. För oss som verkar och rör oss där pandemin slagit extra hårt, i Belgien och i Sverige, har det kanske blivit extra påtagligt. Vi tänker på dem som drabbats och kämpar, men också att EU kunnat visat på styrkan och vikten av samarbete och gemensam krishantering.

Mitt i allt har EU:s förslag och beslut landat ganska väl ut för vår del, även om en del återstår att få på plats. Själva har vi på North Sweden ännu en resa, eller snarare många resor, att göra för att nå alla er som vi vill nå när vi väl kan ses på riktigt igen. Det är ju fantastiskt vad mycket spännande som händer runtom i norra Sverige där också EU spelar en roll.

Ta hand om varandra, med avstånd, så ser vi fram emot ett nytt år med en på många plan efterlängtad nystart och fördjupad samverkan.

/Mikael Janson, North Sweden

16 Dec 2020 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information