Nya ledamöter invalda i Regionkommittén

Den europeiska regionkommittén har gått in i en ny mandatperiod och nya ledamöter har valts in från regional och lokal nivå. Regionkommittén fyller en viktig roll i att värna om regionala och lokala frågor. Från norra Sverige har 3 politiska representanter valts in.

Regionkommittén (ReK) är ett rådgivande organ som vakar över intressen på kommunal och regional nivå och består av 350 ledamöter från hela EU. EU- institutionerna måste rådgöra med Regionkommittén innan de fattar beslut som rör lokalt och regionalt styre, till exempel i fråga om hälsa, utbildning, sysselsättning, socialpolitik, ekonomisk och social sammanhållning, transport, energi och klimatfrågor. Ledamöterna träffar 5–6 gånger per år för att anta yttranden om EU:s lagstiftning. ReK:s medlemmar är indelade i grupper efter sin politiska tillhörighet.

Vid den konstituerande plenarsessionen i februari var den nya svenska delegationen förtroendevalda kommun- och regionpolitiker från Sverige på plats som består av 12 individer. För den nya mandatperioden som sträcker sig fram till 2025 har flera svenska politiker fått betydande roller inom Regionkommittén genom olika poster i utskott, arbetsgrupper och partigrupper.

Från norra Sverige

Från regionen har följande politiker valts in som Regionkommitténs ledamöter:

Marie-Louise Rönnmark (S), Umeå Kommun, sitter med i utskotten för COTER (territoriell regionalpolitik) och CIVEX (medborgarskap, styrning och institutionella och externa relationer).

Jonny Lundin (C), Region Västernorrland, sitter i utskottet ENVE  (miljö, klimatförändringar och energi).

Åsa Ågren Wikström (M), Region Västerbotten, sitter också i ENVE-utskottet.

Vi på North Sweden önskar er lycka till i arbetet!

Läs mer om andra svenska ledamöter på SKR:s hemsida, här.

Läs mer om Regionkommitén, här.

20 Feb 2020 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information