Tävla om EU-pris i hållbar handel 2020

Arbetar din stad innovativt med hållbar och etisk handel och har fler än 20,000 invånare? Delta då i EU:s hållbara handelstävling och visa upp din stads innovationer och framgångar inom hållbar handel och konsumtion. Ta chansen att delta i ett EU-nätverk av städer för att vidareutveckla stadens visioner! Ansök senast den 12 juni.

Priset
EU:s städer för rättvis och etiskt handelspris (EU cities for fair and ethical trade) är ett initiativ från EU-kommissionens generaldirektorat för handel som vill lyfta EU-städer som leder utvecklingen i hållbar handel, konsumtion och produktion samt på så vis fungerar som föredömen för producenter på andra platser i världen.
Genom tävlingen vill EU-kommissionen uppmuntra städer som vill ändra på dagens slit-och släng konsumtions- och produktionsmönster att delta i en plattform för lärande, utbyte av erfarenheter och där möjlighet finns att skala upp hållbarhetsinitiativ genom kunskapsdelning och nätverkande. Samtidigt som städerna bidrar till FN:s hållbarhetsmål, specifikt SD12 med mer ansvarfull konsumtion och produktion. Genom att skapa medvetenhet kring städernas ansträngningar till förbättring kan idéer och kunskap spridas och öka motiveringen för ledare att följa efter, vilket enligt EU-kommissionen skulle göra det enklare att nå ut med fler initiativ som gynnar en hållbar handel och ekonomi.

Vad du behöver veta för att ansöka
Om du är stolt över vad din stad gjort, utvecklar just nu eller vill utveckla inom hållbar handel kan du ansöka om priset för hållbar handel och tävla med ditt projekt:
• Ansökan måste ha en tydlig vision, strategi och objektiv att nå.
• Relevanta nya eller förändrade policy
• Aktiviteter och initiativ som gör skillnad
De utvalda städerna får presentera sitt projekt inför en jury i september och en prisceremoni äger rum i oktober. Om du vill ha mer synlighet, stöd och nätverk för din stad är denna tävling för dig! Ansök innan den 12 juni.
/Signe Johansson


Läs mer, här.

Läs om vilka städer som vann 2019, här.

Guidelines för ansökan finns, här.

Ansökan kan göras, här.

24 Mar 2020 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information