Utlysning för små och medelstora företag: ställ om till cirkulär ekonomi och ingå i EU-program!

C-Voucher lanserar två program som ska skapa cirkulära värdekedjor mellan europeiska regionala innovationsstrategier. Programmen riktar sig till europeiska små och medelstora företag som vill ställa om till cirkulär ekonomi. Ansök för att delta senast 30 oktober kl. 17:00. Intresserad? Missa inte det digitala informationstillfället den 2 oktober!

C-Voucher

C-Voucher är det första pan-europeiska initiativet för cirkulär ekonomi. Det består av ett brett partnerskap från sex olika länder, däribland Sverige och Danmark, och finansieras av Horisont Europa, investeringsprogrammet för forskning och innovation. Genom olika finansieringsinstrument arbetar C-voucher för att stötta små och medelstora företag att gå från en traditionell linjär modell till en cirkulär.

Projektet Circularity Programme kommer ta emot 24 styckena företag inom de traditionella industrierna, så som mat, hälsa och hav, för att erbjuda ett fyra-stegs program i omställningen till cirkulär ekonomi. Programmet kommer att pågå under en nio månaders period där företagen kommer kunna ta emot upp emot 60,000 euro för att ställa om till cirkulär ekonomi. Vidare kommer 42 styckena små och medelstora företag väljas ut för att delta i Circularity Value Chain Replication Program. Under tre månaders tid kommer företagen arbeta fram idéer om en cirkulär omställning.

Webbinarium med information om utlysningen fredag den 2 oktober

Den 2 oktober arrangeras ett webbinarium där projektet Circularity Value Chain Replications utformning kommer att presentera och företagare har chans att ställa frågor om programansökan. C-vouchers projektledare, Almudena Sánchez Escrich, kommer hålla i webbinariet och svara på diverse frågor och funderingar.

Läs mer om C-voucher här.

Registrera dig till webbinariet den 2 oktober här.

/ Elvira Ahlring

01 Okt 2020 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information