Vi välkomnar våra nya praktikanter Ozan och Signe!

Signe Johansson kommer från Västerbotten och har under de tre senaste åren studerat vid Umeå Universitet, där hon nu tagit sin kandidatexamen i statsvetenskap. Förutom statsvetenskap har hon också fokuserat sina studier på hållbar utveckling, natur och miljöfrågor samt landsbygdsutveckling. Dessförinnan spenderade hon ett år i Utah, USA där hon arbetade som Aupair. 

- Mina rötter i en liten by utanför Skellefteå har alltid sporrat mitt intresse för landsbygdsfrågor och natur. Därför känns det så fint att få göra praktik här på North Sweden Office, där norra Sverige och dessa frågor verkligen ligger i fokus. Under min tid i USA växte mitt politiska intresse och Bryssel fanns vid horisonten hemma i Europa. 

- Nu tre år senare är jag här och ser fram emot en utvecklande vår där jag får lära mig mer om hur regionala och lokala frågor påverkas av internationella processer och vise versa. Dessutom ser jag fram emot att få nya kunskaper i hur Sveriges och Norra Sveriges koppling till Europeiska Unionen fungerar. 

Ozan Yücel kommer ursprungligen från Sundsvall och har de två senaste åren studerat en master i statsvetenskap på Stockholms universitet. Han har dessförinnan studerat sin kandidatutbildning i Brisbane, Australien vid universitet av Queensland, med statsvetenskap och internationella relationer som inriktning, samt pluggat en utbytestermin vid universitet av Kapstaden i Sydafrika.   

- Förutom intresset för EU i allmänhet, var det önskan om att lära mig mer om hur regionala frågor bearbetas på EU nivå som tog mig till North Sweden kontoret. Jag introducerades för hur regional politik framförs på EU-nivå och vise versa, när jag jobbade med integrationsfrågor under ett år på Sundsvalls kommun.  

- Möjligheten att fördjupa mina kunskaper om EU:s policyprocesser och om hur man arbetar i Bryssel med regionala frågor, ser jag som en oerhört värdefull erfarenhet för framtiden. 

Signe och Ozan kommer att vara del av North Sweden fram till sommaren och stötta oss i alla möjliga arbetsuppgifter. Våra praktikanter ges stort ansvar vid kontorets praktiska delar och omvärldsbevakningsarbetet med exempelvis vårt nyhetsbrev.

Varmt välkomna!

 

22 Jan 2020 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information