Ett stort tack till våra praktikanter Andreas och Matilda!

Efter en händelserik vår är det dags för oss på North Sweden att tacka våra praktikanter, Andreas Stenlund och Matilda Albertsson, för deras tid hos oss under våren 2021. De har varit en stor tillgång för kontoret, särskilt i samband med flytten till det nya kontoret där deras insats varit ovärderlig. Vi önskar dem lycka till i framtiden!

Våren har gått snabbt och mycket har hänt på EU-arenan trots Covid-19-pandemin. Fokus har bland annat legat på förhandlingar kring EU:s taxonomi, den nya industristrategin och EU:s stora återhämtningspaket. Nya initiativ har presenterats inom en rad områden där Matilda och Andreas har haft ett stort ansvar för North Sweden nyhetsrapportering. De har även förmedlat och översatt Europaforum Norra Sveriges (EFNS) positionspapper. Förutom nyhetsrapportering och omvärldsbevakning har Andreas och Matilda även bistått i kontorets stora flytt till North Swedens nya lokaler.   

Vad tar ni med er från er praktikperiod vid North Sweden i Bryssel?  

Andreas: Praktiken på North Sweden har varit en väldigt givande upplevelse. Utöver att få arbeta i Bryssel och möta intressanta människor så har jag lärt mig mycket mer om EU:s verkliga inverkan på de svenska regionerna, och norra Sverige i synnerhet. Därigenom har jag fått större uppfattning för hur norra Sverige bidrar till EU:s utveckling, samt hur North Sweden påverkar EU-politiken. Jag har fått verkliga erfarenheter och lärdomar som tiden på universitetet inte kunnat erbjuda på samma sätt, vilket jag är väldigt glad för. 

MatildaJag har verkligen lärt mig så otroligt mycket under min praktik här på North Sweden. Under våren har jag framför allt arbetat med regionalpolitiken, klimatpolitiken och frågor som rör EU:s sociala frågor. Genom omvärldsbevakning och deltagande i många spännande konferenser och möten har jag på nära håll kunnat följa arbetet i dessa frågor. Det har varit ett väldigt roligt tillfälle att få lära mig mer om dessa policyområden och att jag dessutom fått göra det med så härliga kollegor ser jag som en stor bonus!  

Vad vill ni säga till de som funderar på att göra sin praktik i Bryssel?  

Andreas: Det är bara att söka som en tok. Finns så otroligt många möjligheter för dig som vill söka din praktik i Bryssel, alltifrån EU:s egna institutioner till lobbyorganisationer. Jag har upptäckt att det också är väldigt lätt att lära känna nya människor och skapa ett socialt liv och tillvaro i Bryssel med den internationella aura som finns. Jag har bott i ett kollektiv, och då får man den sociala biten på köpet. Samt att jag haft kontakt med ett praktikantnätverk, där personer från andra regionkontor varit med.  

Matilda: En praktikplats är en ovärderlig erfarenhet som ger dig kunskaper och erfarenheter för livet. Som praktikant i Bryssel har du en unik möjlighet att delta i olika evenemang och konferenser, du får dessutom träffa många spännande och intressanta personer, samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll. Ett konkret tips är att söka och att söka mycket, fundera på varför du vill söka praktik och vad just du har att erbjuda. Lägg sedan ner tid på din ansökan så kommer det att gå hur bra som helst. Det finns alltså ingen anledning att tveka, sök!  

Vad ska ni göra efter praktiken?  

Andreas: Under sommaren kommer jag att läsa fler universitetskurser om bland annat digitalisering och arbeta på ett företag i Berlin. Till hösten väntar förmodligen mer plugg med EU-inriktning och däremellan hoppas jag få tid till att resa nu när vi går mot ljusare tider på den fronten.   

Matilda: Jag är nu färdig med min Politices kandidatexamen vid Uppsala universitet och till hösten börjar jag förhoppningsvis studera vid ett masterprogram med statsvetenskap som inriktning. Härnäst väntar sommarjobb som handläggare på Trafikverket där jag hoppas få användning av mina kunskaper om transportpolitiken som jag erhållit under min tid på North Sweden!  

Vi på North Sweden riktar ett stort tack till Andreas och Matilda samt önskar dem lycka till i framtiden!   

16 Jun 2021 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information