European Hydrogen Week 2021

Konferensen European Hydrogen Week i Bryssel samlade en mängd aktörer under fem dagar i slutet av november och början på december för att diskutera utveckling inom vätgassektorn. Under veckan lanserades den så kallade rena vätgasgemenskapen som kommer spela en huvudroll i implementeringen av Europeiska vätgasstrategin. En session tillägnades de insatser som städer och regioner planerar för att bidra till den gröna energiomställningen inom vätgas.

Konferensen European Hydrogen Week ägde rum mellan den 29 november och 3 december både i Bryssel och online och samlade en mängd aktörer, bland annat lagstiftare, representanter från industrin, civila samhällsorganisationer, och forskare för att diskutera den senaste policyutveckling inom vätgassektorn. Totalt deltog över 10 000 deltagare från 64 länder och 280 projekt som presenterade pågående initiativ för en grön energiomställning med hjälp av vätgas.  

European Hydrogen Week markerade också lanseringen av det Europeiska partnerskapet inom forskning och innovation (Clean Hydrogen Partnership) som tar över efter the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). Diskussioner kopplat till detta var hur det nya partnerskapet kan snabba på utvecklingen av rena vätgasteknologier redo för marknaden. Partnerskapet är tänkt att, tillsammans med Europeiska industrialliansen (European Clean Hydrogen Alliance), spela en huvudroll i implementeringen av den Europeiska vätgasstrategin (the European Hydrogen Strategy) samt för att uppnå målen i den Europeiska gröna given. Frågor relevanta för norra Sverige som diskuterades under vätgasveckan var hur vätgas kommer spela en nyckelroll för den gröna given och möjligheterna som produktionen av vätgas och vätgasbaserade drivmedel kan skapa i olika sektorer av ekonomin. 

Städers och regioners insatser inom vätgas 

En session ägnades åt städer och regioners insatser inom vätgas där EU har förhoppningar att regionalfonden och nationella medel ska investeras i linje med EU:s vätgasstrategi och bidra till gemensamma mål. Sessionen bar rubriken ” from research to innovation in synergies with EU members states, regions and cities” och behandlade frågor som Smart Cities och hur synergier kan skapas mellan regionernas och EU:s insatser inom lagstiftning samt stöd till forskning och industriell omställning. 

Eventet bredde ut sig över fem dagar med följande upplägg: 

  • Dag 1. Vätgasforum och FCH JU prisutdelning 
  • Dag 2. Prioriteringar inom forskning och innovation  
  • Dag 3. Vätgasstrategin 
  • Dag 4. Programme review days 
  • Dag 5. Programme review days 

Dag 1. Prisutdelning 

Under den första dagen delades ett antal priser ut för spetskompetens inom innovation. Kategorierna bestod av bästa “spridning av forskningsresultat”, bästa framgångshistoria, bästa innovation, samt erkännande av unga forskare inom hållbar bränslecellsteknik.  

Dag 2. Prioriteringar  

Den andra dagen fokuserade på strategiska forskningsprioriteringar för vätgasekonomin med diskussioner om hur man kan minska gapen mellan marknadsfärdiga teknologier och storskalig spridning av dessa.  

Dag 3. EU:s vätgasstrategi  

Under den tredje dagen låg fokus på hur EU ska nå målen om att implementera 6 GW (gigawatt) elektrolysanläggningar innan 2024 samt målet att nå 40 GW innan 2030. Tillika diskuterades de ambitiösa planerna inom alternativ bränsleinfrastruktur, samt hur man kan överkomma teknologiska barriärer inom produktion, distribution och lagring av vätgas bland annat. EU tillkännager vätgasens potential för att minska koldioxidutsläppen inom sektorer som är svåra att ställa om, speciellt inom industrin och tung transport.  

Dag 4 och 5. Hydrogen Valleys bland annat 

Under de två sista dagarna hade mer än 50 utvalda projekt möjligheten att presentera sin utveckling, få feedback och byta idéer och erfarenheter. Under torsdagen 2 december (dag 4) diskuterades European Hydrogen Valleys. Hydrogen Valleys är en tematisk plattform inom smart specialisering för vätgas. De tar formen av ett bestämt geografiskt område (en stad, region, ö eller industriellt kluster) där ett flertal tillämpningar av vätgasteknik samverkar i ett integrerat vätgasekosystem. Idealt ska hela värdekedjan inom vätgas (produktion, lagring, distribuering and slutgiltig användning) vara integrerad i ett ekosystem som konsumerar stora mängder vätgas och på så sätt främjar ekonomin bakom projekten. Över 30 regioner i 13 länder i Europa ingår i European Hydrogen Valley Partnerhip, varav Norrbotten deltar från norra Sverige.  

Läs mer om European Hydrogen Week här  

Läs programmet här 

Kolla på eventet i efterhand här: 

Dag 1 

Dag 2 

Dag 3 

Dag 4 huvudsession + parallell session 1 och parallell session 2 

Dag 5 huvudsession + parallell session 1  och parallell session 2 

 /Lisa Berglund  

 

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information