För få svenskar inom EU:s institutioner

Förra veckan gick det att läsa i Dagens Nyheter att Sveriges regering vill se fler svenskar anställda inom EU-institutionerna. North Sweden berättar om regeringens nylanserade strategi för att främja detta och hur man kan gå till väga vid intresse att arbeta vid EU:s förvaltning.

Sveriges regering anser att det är för få svenskar som arbetar inom EU-institutionerna. Med tanke på att en stor andel svenskar som arbetar inom EU:s förvaltning därtill närmar sig pensionering vill regeringen ändra på detta och få in fler svenskar i EU:s förvaltningÄven om EU:s tjänstepersoner ska arbeta med målet att förbättra Europeiska unionen i sin helhet och inte främja intressen i det egna landet, behövs nationella representanter från alla medlemsländer. För Sveriges del menar regeringen att EU-anställda fungerar som svenska ambassadörer då de bidrar med kunskap om svenskt samhällsliv, svensk förvaltningskultur och värderingar vilket underlättar dialogen och samarbetet med EU:s institutioner och andra internationella organ.  

För att få fler svenskar att arbeta inom EU:s förvaltning har regeringen därför lanserat en strategiStrategin innebär att pågående insatser förstärks, att nya insatser tillkommer och att det kommer att ske en kraftfull mobilisering av resurser och aktörer. Det här backas upp av utökade medel för att öka antalet svenskar som arbetar i EU:s förvaltning.  

Regeringens mål är att:  

  • fler svenskar från förvaltningar, organisationer, akademi och näringsliv ska söka till uttagningsproven för arbete inom EU:s institutioner,  
  • fler av de som blir antagna via uttagningsproven ska tillträda en tjänst i en EU-institution,  
  • fler svenskar ska anställas via direktrekrytering,  
  • fler svenskar ska anställas på chefsposter i EU-förvaltningen och  
  • antalet nationella experter som arbetar i EU-kommissionen från Regeringskansliet och från myndigheter ska öka. 

Rekrytering till EU:s förvaltning 

Varje år utlyser EU:s förvaltning ett stort antal lediga tjänster, särskilt sekreterare, assistenter och handläggare inom områden som ekonomi, juridik, energi, miljö, krishantering, handel och klimatfrågor. Rekryteringen görs både genom uttagningsprov och genom direktrekrytering. En hel del tjänster är för specialister av olika slag, särskilt inom byråer, organ och gemensamma företag. Det finns många tjänster med inriktning på översättning och tolkning, både som assistent och handläggare. Många arbetar också med informations- och kommunikationsteknik, upphandling, administration och fastighetsförvaltning. I en så stor organisation som EU:s förvaltning med drygt 40 000 anställda finns tjänster på alla nivåer, från chaufförer till direktörer. 

Svenskt stöd till EU:s uttagningsprov  

För att få fler svenskar att söka till EU:s uttagningsprov genomför Universitets- och högskolerådet sedan flera år insatser för att informera om arbete inom EU:s förvaltning. De erbjuder även utbildning och träning inför EU:s uttagningsprov. 

För att få fler av de som är antagna via uttagningsproven att tillträda en tjänst i en EU-institution ska alla som har klarat provet erbjudas stöd i matchningsprocessen gentemot EU- kommissionen och övriga institutioner för att hitta en tjänst. 

Läs mer om regeringens strategi här   

På Universitets- och högskolerådets webbplats finns allmän information om praktiktjänstgöring, uttagningsprov och rekrytering till EU:s förvaltning.   

På webbplatsen EU Careers finns information om EU:s uttagningsorgan EPSO samt om lediga tjänster inom EU:s byråer (myndigheter) och organ.  

Du har väl inte missat att North Sweden European Office just nu söker två praktikanter till hösten 2021? >> ansök här!

/Andreas Stenlund

 

02 Mar 2021 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information