Fonden om ett sammanlänkat Europa har öppnat sin första utlysning för infrastrukturprojekt!

Nu är det dags att ansöka om medel inom ramen för Fonden om ett sammanlänkat Europa (CEF) för medfinansiering av infrastrukturprojekt. 7 miljarder euro finns i potten för utlysningen CEF2 för projekt som på olika sätt förbättrar transportinfrastruktur inom EU. Sista ansökningsdag är 19 januari 2022.

The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) har inom ramen för Fonden om ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) lanserat sin första utlysning med syfte att stödja infrastrukturprojekt. 7 miljarder euro är avsatta för projekt som uppgraderar, bygger nytt och förbättrar transportinfrastruktur inom EU.  

Sista datum för att skicka in en projektplan är 19 januari 2022.  

En informationsdag om vad utlysningen fokuserar på kommer att hållas online 27 september 2021 och går även att se i efterhand. Specifik information om alternativa bränslen kommer att hållas separat i oktober. Exakt datum är ännu inte fastställt.  

Några exempel av de typ av projekt som kvalificerar för finansiering är:  

  • Vägsäkerhet 
  • Reducering av järnvägstrafikbuller  
  • Säker infrastruktur för parkering  
  • Alternativ bränsleinfrastruktur  
  • Förbättring av motståndskraft av transportinfrastruktur, särskilt i relation till klimatförändring och naturkatastrofer  
  • Motorvägar till havs  
  • Infrastrukturprojekt inom det transeuropeiska transportnätet (Trans-European Transport Network, TEN-T) 

 

Medfinansiering från CEF kan skynda på den gröna omställningen av transportsektorn och Infrastrukturdepartementet informerade nyligen om att regeringen vill tidigarelägga infrastrukturinvesteringar i Norrbotten och Västerbotten. Trafikverket har fått i uppdrag att utreda huruvida förutsättningarna är gynnsamma för tidigareläggande av redan beslutade infrastrukturinvesteringar. De ska även utreda om det finns risk för potentiella brister eller flaskhalsar som resultat av dessa investeringar.  

Detta kan komma att hjälpa Sverige att bli världens första fossilfria land, men utgör också en smart jobbpolitik säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.  

Mer information om CEF-utlysningen finns här och du kan ansöka här 

Infrastrukturdepartementets pressmeddelande finns här 

/Lisa Berglund  

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information