God Jul och Gott Nytt År!

Vi går mot julhelgerna och precis som tidigare år är frågan vad som egentligen hände med den här hösten och hela 2021 som svischade förbi? På Brysselarenan har nog aldrig så mycket omfattande processer snurrat och till det kan läggas vårt eget arbete på North Sweden med att få till det samlade kontoret, därtill med en kontorsflytt i Bryssel, för hela norra Sverige i EU med vår fyra nordligaste regioner. North Swedens direktör Mikael Janson sammanfattar året med en julhälsning till våra kära läsare och samarbetspartners.

Vi går mot julhelgerna och precis som tidigare år är frågan vad som hände egentligen med den här hösten och hela 2021? På Brysselarenan har nog aldrig så mycket omfattande processer snurrat och till det kan läggas vårt eget arbete på North Sweden med att få till det samlade kontoret för hela norra Sverige i EU och rent konkret gå in i nya lokaler, vilket varit en stor kraftansträngning, samtidigt som det mesta fortsatt sker som något slags digitalt torrsim alltmedan pandemin håller oss i sitt grepp.

Digitala möten kan underlätta väldigt mycket, men det blir också allt tydligare hur begränsande det blir när det inte kan matchas med fysiska möten. Möjligheten att under de korta veckor under hösten när det gick att resa – nästan – som vanligt och ha ned en stor delegation från våra regioner till Bryssel för ett rapportörsmöte inom Europaforum Norra Sverige (EFNS) och därtill få testa vårt nya kontor med sina mötesmöjligheter, var då väldigt roligt. Det går inte att komma ifrån att vi alla nog var lite ringrostiga i ”hur var det man gjorde sådant här egentligen?!”, men just därför lite känslan av ystert kosläpp med insikter om hur mycket det ger för att förstå varandra och kunna tänka i nya banor, som en datorskärm aldrig kan ersätta.

Lika roligt var det att för vår egen del få chans att göra en veckas turné i Norrbotten för att träffa folk och få ta del av allt fantastiskt spännande arbete som görs på hemmaplan, bokstavligen från djupet av gruvan och upp i rymden och allt däremellan, att ha med oss i vårt arbete. Vi kommer att göra sådana turnéer i alla våra regioner förstås. Bara det går att resa.

Annars har året präglats av att en gång för alla få på plats Botniska Korridoren som en fullvärdig del av EU:s stomnätskorridorer, från att från början inte ens ha varit möjligt. Det har varit en fantastisk resa att medverka till och det är ju inte slut med detta. Ett annat givande engagemang har varit den ”rymdpilot” vi engagerat oss i för att sätta norra Sverige som en, bokstavligen, rymdbas för hela EU, som under året verkligen lyft. Ambitionen är att följa upp med fler liknande satsningar gentemot EU inom för våra regioner starka innovationsområden.

Vi ser också att det arbete som lagts ned för att tillförsäkra extra tilldelning i EU:s regionalstöd, inklusive en särskild del inom socialfonden för satsningar på kompetensförsörjning, har burit frukt för EU:s programperiod som nu rullas ut, även om nationell nivå, med förlov sagt, gör sitt bästa för att krångla till och begränsa. Det kommer att, inräknat också de stora krispaketen för Covid-19, finnas mer EU-pengar än någonsin i regional utveckling, men blir mer utmanande än någonsin att verkligen dra nytta av dem. Allt är därtill försenat och det har varit en omfattande insats att medverka på olika nivåer i processen för att få in våra regioners perspektiv. Till det kommer att redan vara i gång med förberedelserna för kommande förslag och beslut inför nästa programperiod efter 2027.

Utifrån strävan att stärka fokus på vår regionala utveckling bidrar även den under året lanserade nya arktiska policyn för EU, som stärker de perspektiven ytterligare till gagn för norra Sveriges intressen. Det är inget som gjorts av sig självt, utan ett aktivt engagemang, som i sin tur ger stöd för mycket som vi kan dra nytta av. Bara det faktum att EU vill knyta sig till den arktiska regionen var det som var nyckeln för EU att just vilja prioritera den Botniska Korridoren, som ett exempel.

Det går, avslutningsvis, inte att göra en liten odyssé av det gångna året utan att också lyfta fram EU:s stora gröna giv. Att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen återkommande pekar på den industriella klimatomställning som sker i norra Sverige som exempel för andra, det är stort. I alla fall för oss som inte kan förstå att alla inte alltid har EU i fokus. Någonstans faller pusselbitarna och allt det regionala och lokala arbete som lagts ned på hållbar klimatsmart utveckling, på plats. Men det är ett fortsatt arbete för att klara av hela den samhällsomställning som följer av det. Likaväl som att inte tappa fokus på de områden där det fortsatt behöver byggas kapacitet och utvecklingskraft. Där har EU en fortsatt konkret betydelse för våra möjligheter.

Samtidigt finns det naturligtvis också mindre bra delar i de gigantiska klimatpaketen som under 2021 lagts i EU. Särskilt EU:s annorlunda syn mot vår på vad som är hållbart skogsbruk och dess roll för en grön omställning. Det är en utmaning som heter duga, där vi tidigare kunnat vända om perspektiven, men ser att vi för det kommande året behöver kavla upp ärmarna och ta nya krafttag.

Vi står dock rustade vågar jag påstå. Från norra Sverige, på North Sweden och i EU. Även om vi är norra Sveriges samlade aktör i EU och med vårt nya kontor kan erbjuda en hemmaplan i Bryssel, så bygger allt framgångsrikt arbete på samverkan och duktiga kollegor och företrädare hos alla vi har förmånen att få samarbeta med. Det är tillsammans vi gör skillnad. Tack till er och alla vi har att göra med på olika sätt. På samma sätt kan jag inte ta åt mig äran för något som inte beror på fantastiska medarbetare och alltid så duktiga praktikanter. Stort tack för det gångna året till er alla från mig.

Vi ser nu fram emot nästa intressanta och intensiva år, där vi någonstans hoppas på att vi alla kan ses och samverka på riktigt, även om digitala möten också har sin fortsatta plats att kunna underlätta (arbets-)livet. Nu omfamnar vi lite välförtjänt julstämning. Ta hand om er och era nära och kära, även om vi ännu väljer att kanske inte alltid ta varandra i hand, av just hänsyn till varandra. Så ses vi med full fart igen på andra sidan årsskiftet.

God Jul och Gott Nytt år, från oss alla på North Sweden, till er alla varhelst ni är!

/Mikael Janson

22 Dec 2021 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information