Godkänt handelsavtal mellan EU och Storbritannien

Efter nästan ett års utdragna förhandlingar efter verkställandet av Brexit kunde Storbritannien och EU enas om ett provisoriskt handelsavtal den 24 december. Efter att avtalet började gälla den 1 januari 2021 har Storbritannien lämnat EU:s inre marknad.

Den 24 december enades Storbritannien och EU om ett provisoriskt handelsavtal som började gälla den 1 januari 2021. Efter långa förhandlingar blev avtalet godkänt av det brittiska parlamentet och signerat av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Europeiska rådets ordförande Charles Michel och Storbritanniens premiärminister Boris Johnson.  

Det 2 000 sidor långa avtalet är omfattande och spänner över en rad olika områden. Frågan om det tidigare gemensamma fiskevattnet kom att bli en av de svåraste frågorna att komma överens om, men där partnerna slutligen nådde en överenskommelse under julhelgenDet än så länge provisoriska avtalet innebär att varuhandeln mellan EU och Storbritannien kan fortsätta utan tullar och importkvoter. Avtalet innehåller dock en klausul som möjliggör tullar om någon av parterna verkar för prisdumpning. Tullfriheten gäller dock inte tjänsteexport och finansiella tjänster och brittiska företag kommer därför inte kunna erbjuda tjänster i EU på samma sätt som tidigare. Storbritannien kommer fortsatt att kunna ingå olika samarbeten inom bland annat forskning och partnerskap, men däremot medför avtalet att Storbritannien inte längre kommer ta del av EU:s utbildningsprogram ErasmusDärtill medför avtalet nya förutsättningar för brittiska medborgare att bo, arbeta och resa inom EU 

Avtalet markerar ett slut på den övergångsperiod mellan Storbritannien och EU som varat sedan 29 januari 2020 då Storbritannien formellt lämnade EUUnder övergångsperioden har Storbritannien stannat kvar i EU:s regelverk samtidigt som parterna har förhandlat om ett handelsavtalFrån och med 1 januari 2021 gäller inte EU:s fria rörlighet för Storbritannien där även nya brittiska migrationslagar träder ikraft. Nästa steg i processen är att Europaparlamentet ska rösta om det provisoriska handelsavtalet senast i februari innan det formellt träder i kraft. 

Läs mer om det nya avtalet här. 

/Elin Johnson

 

11 Jan 2021 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information