Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien formellt på plats efter Brexit

Det provisoriska handels- och samarbetsavtal som varit på plats sedan i januari 2021 efter Storbritanniens utträde ut EU har nu ingåtts formellt. Det omfattande avtalet inkluderar en överenskommelse om tullfri varuhandel och regler för, bland annat, handeln med tjänster, offentlig upphandling och rättvisa konkurrensvillkor.

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien, som tillämpats provisoriskt efter Storbritanniens utträde ut EU, Brexit sedan den 1 januari 2021, godkändes av Europaparlamentet den 27 april och har nu ingåtts formellt. “Vi vet att det inte alltid kommer att bli lätt och det finns mycket hårt arbete framför oss. Men även om dagens omröstning uppenbarligen är ett slut – så är det också början på ett nytt kapitel sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. 

EU-minister Hans Dahlgren, berättade i ett pressmeddelande från Statsrådsberedningen den 29 april att detta är mycket glädjande. Avtalet är bra för EU, Sverige och Storbritannien och ger en grund för fortsatt nära samarbete inom många områden. Nu gäller det att genomföra avtalet. Med avtalet på plats finns goda förutsättningar för en nystart i relationen mellan EU och Storbritannien, enligt Hans Dahlgren. Enligt svenska regeringen utgör ett handels- och samarbetsavtal mellan EU och Storbritannien grunden för ett brett partnerskap mellan EU och Storbritannien. 

Bakgrund 

Den 24 december 2020 nådde förhandlarna en överenskommelse om ett handels- och samarbetsavtal mellan EU och Storbritannien. Den 29 december 2020 antog rådet beslutet om undertecknande av avtalet och om provisorisk tillämpning. Avtalet undertecknades av båda parter den 30 december 2020. Avtalet har tillämpats provisoriskt sedan den 1 januari 2021. Europarlamentet godkände avtalet den 27 april. Rådets beslut den 29 april att ingå avtalet var det sista steget för EU i ratificeringen av avtalet. Avtalet kommer att publiceras på nytt i EU:s officiella tidning före månadens slut och träder sedan i kraft den 1 maj 2021.  

En rad övriga gränsöverskridande och gemensamma områden regleras genom avtalet, till exempel hållbart utnyttjande av gemensamma fiskresurser, flyg-, sjö- och vägtransporter, brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete, samordning av sociala trygghetssystemen, energimarknadsfrågor och reglerna för brittisk medverkan i vissa av EU:s program. 

Läs regeringens pressmeddelande här   

Se EU-kommissionens ordförandes, Ursula von der Leyen, tal om överenskommelsen här  

/Andreas Stenlund

06 Maj 2021 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information