Hybrit i norra Sverige tar del av EU:s Innovationsfond och nu öppnar en andra utlysning

Projektet Hybrit med ambition att eliminera växthusgaser från stålproduktionen är ett av sju projekt som tar del av EU:s innovationsfond som får dela på 1 miljard euro från fondens första utlysning. En andra utlysning för storskaliga projekt är nu öppen inom innovationsfonden med deadline 3 mars 2022.

EU-kommissionen stöttar utfasning av koldioxid 

1 miljard euro från EU:s innovationsfond kommer gå till finansiering av sju storskaliga industriprojekt för utfasning av koldioxid. EU:s innovationsfond har en budget på totalt 10 miljarder euro för innovationer inom ramen för koldioxidsnål energiteknik och ska hjälpa Europa att ligga i framkant globalt inom området för ren energi. Den 16 november meddelade EU-kommissionen att de kommer stötta banbrytande teknologi inom energiintensiva industrier, vätgas, kolavskiljning, användning och lagring, samt förnybar energi i länder särskilt utvalda för dessas potential inom växthusgasreducering.  

Sverige ett av sju projekt som tar del av Innovationsfondens första utlysning 

De sju projekten som beviljats stöd i den första utdelningen från Innovationsfonden befinner sig i Belgien, Finland, Sverige, Italien, Nederländerna, Frankrike och Spanien. Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö, CINEA, som är ansvarig för Innovationsfonden kommer förbereda individuella bidragsavtal för projekten i början av 2022. De projekt som får finansiering är del av den första utlysningen från CINEA och räknas som “stora projekt”, det vill säga med en kapitalkostnad på mer än 7,5 miljoner euro. 

Projektet i Sverige som erhåller ersättning är SSAB:s stålverk Special Steels i Gällivare och Oxelösund som har ambitionen att eliminera växthusgaser från stålproduktionen genom att använda förnybar vätgas. Neste raffinaderi i Porvoo, Finland, får del av medel för tillverkning av grön vätgas och avskiljning och lagring av koldioxid, CCS (Carbon Capture and Storage).  

Dessa projekt ska driva EU:s ambitioner framåt inom kemikalier, stål, cement, raffinering, energi och uppvärmningssektorer. De har beviljats medel för att de utgör ett industrinav, eller kommer att leda till en kickstart av industriella kluster för utfasning av koldioxid i EU. De bedöms också vara tillräckligt mogna för att snabbt kunna sätta igång med sin verksamhet, har potential till uppskalning och är kostnadseffektiva, skriver EU-kommissionen i sitt pressmeddelande från den 16 november. Andra projekt som får ta del av innovationsfondens medel från första utlysningen är till exempel konvertering av avfall till metanol, storskalig industriproduktion av solceller, och CCS vid cementtillverkning.  

Fler möjligheter inom EU:s innovationsfond 

I EU-kommissionens omfattande klimatpaket Fit for 55finns också förslag att utvidga innovationsfonden så att fler projekt kan erhålla stöd för att skala upp sin verksamhet, enligt EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmerman. Innovationsfondens andra utlysning öppnade den 26 oktober med deadline den 3 mars 2022. Däri uppmuntrar EU-kommissionen de projekt som inte fick del av fondens medel första omgången att söka igen. EU kommer även att finansiera små projekt med en kapitalkostnad på under 7,5 millioner euro genom sin innovationsfond. 

Läs mer här

Läs mer om EU:s innovationsfond här  

/Lisa Berglund  

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information