LTU stärker sin roll som Europauniversitet inom rymd

Luleå tekniska universitet (LTU) stärker sin forskningssamverkan i den europeiska universitetsalliansen UNIVERSEH som beviljats ytterligare medel från Horisont 2020. Satsningen etablerar LTU som ett av EU:s utpekade rymduniversitet inom det uppmärksammade European University initiative.

UNIVERSEH är namnet på EU:s utpekade allians av universitet som ska utveckla utbildning och forskning inom rymdI alliansen ingår Luleå tekniska universitet tillsammans med AGH University of Science and Technology i Polen, Heinrich Heine University Düsseldorf, University of Luxembourg och University of Toulouse. I juni 202 utnämndes universiteten till en universitetsallians under European University Initiative som ska stärka europeisk samverkan inom utbildning och forskning. Fokus har sedan dess legat på utbildning men med förstärkningen av medel som annonserades i februari 2020 stärks samverkan även inom rymdforskning. Till Alliansens tidigare 5 miljoner euro från Erasmus+ tillkommer nu upp till 2 miljoner euro från Horisont 2020-programmet för en tidsperiod på tre år.  

European University Initiative 

European University Initiative fick sin start i september 2017 när Emmanuel Macron som nyvald fransk president, under ett tal på Universitetet Sorbonne lanserade idén om europeiska universitet som en del av ett enat Europa och som bärare av EU:s värderingar. I november samma år antogs initiativet av EU:s stats- och regeringschefer på det sociala toppmötet i Göteborg 2017. Totalt har 24 universitetsallianser utsetts på olika tematiska områden där LTU alltså är ett av fem som samverkar inom rymdalliansen UNIVERSEHEU:s engagemang för European University Initiative befästes då EU:s ministrar för högre utbildning och forskning diskuterade initiativet i ministerrådet februari 2021.  

Inom själva rymdalliansen, där LTU ingår, syftar projektet Beyond UNIVERSEH till att utveckla och komplettera forsknings- och innovationssatsningar inom alliansen mellan de fem europeiska universiteten med särskilt fokus på rymd. Satsningen ska genom att sammankoppla olika forskningsområden skapa ett nätverk av forskare med olika forskningsbakgrunder och expertområden. Målen med Beyond UNIVERSEH är att utveckla framtidens rymdforskning genom att stärka länken mellan utbildning och forskning, utveckla en färdplan för forskningspolicy till 2030 och upprätta en vision för rymdsektorn till 2050. 

Läs mer om European University Initiative här. 

 Läs mer om LTU:s medverkan i universitetsalliansen här. 

/Matilda Albertsson och Niklas Johansson  

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information