North Sweden laddar för arktisk höst

Förväntningarna är höga och argumenten är slipade inför diskussionerna under det arktiska crescendo som förväntas nås under hösten när EU-kommissionen och EU:s utrikestjänst lanserar EU:s nya arktiska politik, samtidigt som Europaparlamentet också uttrycker sig om Arktis via utrikesutskottet. Fokus lär vara på klimat och säkerhetspolitik men flera aktörer, inte minst från norra Sverige, hoppas att hållbar regional utveckling, innovation, grön och digital omställning tydligare ska få prägla arktisk politik. North Sweden sammanfattar vad som sker inom ramen för den europeiska arktiska politiken i höst.

Tisdag den 7 september fick direktörerna från Brysselkontoren i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) till sist möjlighet att träffa EU:s arktiska ambassadör Michael Mann efter drygt ett år på sin post efter att länge varit begränsade till digitala möten på grund av pandemin.

Mer eller mindre regional utveckling?

Mann berättade om den pågående revideringsprocessen av EU:s arktiska politik som varit ute på öppet samråd och involverat ett flertal aktörer, inklusive norra Sverige via främst Europaforum och nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). Mann var förtegen om själva innehållet, men menar att mycket kommer att kännas igen från den nuvarande policyn. Samtidigt som situationen med klimatförändringar och det alltmer intensifierade säkerhetspolitiska läget lär få ett något större fokus. Han berömde dock NSPA för det synliga och aktiva arbetet från nätverket, som är den aktör han sade sig haft mest utbyte med under det gångna året under arbetet med den nya policyn.

Norra Sveriges förhoppning är dock att det regionala utvecklingsperspektivet med behovet av mer och smartare investeringar för grön och digital omställning i Arktis ska få en större roll och uttryckas bättre. Huvudargumentet är att arbetet med regional utveckling bidrar både till industrins gröna omställning och till ett större gränsöverskridande utbyte, vilket i sin tur tacklar både klimatförändringar och geopolitiska spänningar. Om det nu blir så eller inte återstår att se. Men alldeles oavsett, så kommer North Sweden tillsammans med andra fortsätta arbeta för att diskussioner med aktörer och människor som lever och verkar i Arktis ska få pågå långt efter lanseringen, då förverkligandet av politiken blir minst lika viktigt som själva utformningen.

Lansering på Island

Efter ett flertal vändor internt inom EU-kommissionen har man nu landat i ett dokument som efter slutjusteringar förväntas presenteras av EU-kommissionären med ansvar för havsfrågor, Virginijus Sinkevicius, på plats i samband med Arctic Circle Assembly i Rejkjavik, 14–17 oktober. Konferensen på Island samlar årligen över 2000 representanter från näringsliv, akademi och politik från hela världen för att diskutera ett brett spektrum av frågor som rör Arktis. Att EU-kommissionen och EU:s utrikestjänst väljer att lansera EU:s politik på plats utanför unionen hör inte till vanligheterna och är väl värt att notera. Möjligtvis att det kan vara en signal om en mer global och utåtriktad policy. Dock antas den av EU-kommissionen i Bryssel och blir därmed offentlig före mötet på Island någon gång under första halvan av oktober, troligtvis 6 oktober.

EU Arctic Forum och EU:s urfolksdialog

Senare under hösten, den 10–11 november, arrangerar EU-kommissionen sitt egna arktiska forum och följande urfolksdialog i Bryssel. Formatet är detsamma för arrangemanget som ägde rum i Umeå hösten 2019, efter North Swedens arbete gentemot EU att etablera ett årligt EU Arctic Forum i samspel med svenska UD för att anordna det första i norra Sverige, och kommer att med olika huvudanföranden och paneldiskussioner att beröra policyns olika tematiska pelare. Dagen därpå arrangerar EU-kommissionen dialog med EU:s urfolk, samerna, men även övriga urfolk i andra delar av Arktis, också i likhet med upplägget från Umeå. Syftet från EU-institutionerna är att lyssna in och säkerställa att politiken är inkluderande och tar hänsyn till även urfolkens särskilda behov och förutsättningar.

Flera arktiska konferenser på gång

Årets upplaga av Arctic Futures Symposium, som North Sweden är medarrangör till, och som genom åren varit den stora arktiska samlingen på Brysselarenan, kommer i år att bli ett hybridevent med några få deltagare på plats i Bryssel den 6–7 december. Medan majoriteten av deltagare och talare kopplar upp sig för att mötas digitalt. Rubriken är ännu inte satt, men det huvudsakliga temat kommer att vara arktiska strategier, dels EU:s nya arktiska policy, dels att det publicerats ett stort antal arktiska styrdokument de senaste två åren, av både stater i det arktiska rådet och av länder långt bortanför vad som vanligtvis definieras som Arktis. Kopplat till Arctic Futures Symposium kommer Arctic Shorts, som är en kortfilmsfestival som anordnas av samma sammansvärjning aktörer, äga rum innan själva konferensen. Håll utkik i vår kalender på hemsidan för mer information.

Ett annat så kallat hybridevent, blir också Arctic Spirit i Rovaniemi, 16–17 november. En konferens som genom åren oftast fokuserat på möjligheter och utmaningar för Barentssamarbetet. Ett annat viktigt forum för arktiska frågor i vårt närområde som ser ut att få ske på riktigt är årliga Arctic Frontiers i Tromsö, 31 januari – 3 februari. Arctic Frontiers samlar främst näringslivsföreträdare och forskare, men brukar också ha politiska representanter på väldigt hög nivå med flera ministrar från de arktiska staterna och även EU-kommissionen på plats under en vecka.

Men först ut av alla arktiska evenemang under hösten är är det i EU starka nätverket för maritima och perifera regioner, CPMR, vars Östersjökommissionens webbinarium under EU:s årliga Östersjöstrategiforum den 30 september. Eventet fokuserar på kopplingen mellan Östersjöområdet och Arktis, och kommer att ledas av Östersjökommissionens viceordförande Tomas Mörtsell, tillika kommunstyrelsens ordförande i Storuman. Genom North Sweden har det etablerats en arktisk Task force i Östersjökommissionen som leds av Tomas Mörtsell.

Det är en aktiv höst med arktiska förtecken och huvudnumret är förstås EU:s nya uppdaterade arktiska policy. En policy som varit en viktig faktor för norra Sveriges möjligheter i EU och stöd för riktade satsningar i regionen.

Läs mer om Arctic Circle här

Läs mer om Arctic Futures Symposium här

Läs mer om Arctic Spirit här

Läs mer om Arctic Frontiers här

Läs mer om CPMR:s webbinarium här

Läs mer om EU Arctic Forum här 

/John Kostet

 

 

 

 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information