Smart specialisering – ett viktigt steg mot en hållbar europeisk återhämtning

Europeiska regionkommittén och EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum, JRC, anordnade den 15 april ett webbinarium om smart specialisering med särskilt fokus på regionernas roll i utformningen av EU:s återhämtningsplaner. North Sweden deltog och sammanfattar nedan några av dagens intressanta diskussioner.

Smart specialisering är ett verktyg för regional utveckling och en viktig del av förverkligandet av EU:s sammanhållningspolitik. Genom ett aktivt strategiarbete där man tar tillvara på regionernas styrkor och arbetar utifrån lokala och regionala förutsättningar, kan man med god lokalkännedom skapa tillväxt utifrån sina egna fördelar, och därmed undvika annars vanliga fallgropar i ett mer centralstyrt och traditionellt utvecklingsarbeteEuropeiska regionkommittén, det rådgivande organ med uppgift att bedöma EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv och EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum, JRC, som arbetar för att stödja EU:s beslutsfattande genom oberoende och evidensbaserad vetenskaplig rådgivning, anordnade den 15 april ett webbinarium om smart specialisering. Fokus för webbinariet var regionernas roll EU:s återhämtningsplaner genom smart specialisering och hur arbetet kring återhämtningen efter Covid-19-pandemin bör gå i linje med den europeiska gröna given, den digitala omställningen och FN:s hållbarhetsmål.  

En återhämtning anpassad efter regionala förutsättningar  

Elisa Ferreira, EU-kommissionär med ansvar för sammanhållning och reformer, inledde webbinariet med att jämföra Covid-19-pandemin med en röntgenapparat. Hon menade att EU nu har en stor möjlighet att tydligt se vilka åtgärder som behöver utföras och vad EU bör göra för att se till att medlemsstaterna kommer på fötter igen efter pandemin och att detta dessutom utförs på ett grönt och smart sätt. Ferreira lyfte hur det i över ett decennium har funnits ett växande utvecklingsgap inom EU:s medlemsländer, där några få stora städer vuxit i ett enormt tempo, medan resten av länderna inte har hängt med i samma utvecklingstakt. Ferreira menade att det är här vi ser hur viktig EU:s sammanhållningspolitik och den smarta specialiseringen är för att tackla ojämlik utveckling. Gör vi ingenting riskerar vi att få en obalanserad och ojämlik framtid, vilket i sin tur kan vara farlig för EU:s ekonomi, men även för det sociala och politiska läget inom EU, menade Ferreira 

Ferreiras bild delades av Carlos Ferreira de Morais Pires, som på uppdrag av EU-kommissionären Mariya Gabriel, som ansvarar för forsknings- och innovationsfrågor, även betonade att smart specialisering kommer att spela en avgörande roll i att stötta forskning och innovation, för att i sin tur kunna säkerställa en hållbar utveckling i alla europeiska regioner.  

Regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas konstaterade att för att kunna hantera den kris som pandemin  medfört behöver vi utöka vårt europeiska samarbete. Genom ett effektivt partnerskap som säkerställer innovation som är inkluderande, hållbar och som med hjälp av lokala styren tillgodoser de behov som finns på gräsrotsnivå, har vi fångat essensen av vad smart specialisering verkligen är. Först då blir smart specialisering en kraftfull metod för att mobilisera tillgängliga investeringar, menade Tzitzikostas 

Bernard Magenhann, vice generaldirektör för EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum, JRC, talade om den smarta specialiseringsplattformen S4, vilket är en utökad del av den tidigare smarta specialiseringsplattformen (S3), där ledorden smart, specialiserad och strategisk nu har kompletterats med ytterligare ett ledord - hållbar (sustainable).  Magenhann berättade om S4 som en innovationsdriven policy för en konkurrenskraftig hållbarhet. S4 bygger vidare på den tidigare specialiseringsplattformen, men har nu uppdaterats med ett tydligare fokus på hållbarhet och inkludering av alla regioner 

Läs mer om webbinariet och om smart specialisering här.

Se webbinariet i efterhand här. 

Läs mer om agendan och webbinariets deltagare här. 

/Matilda Albertsson  

27 Apr 2021 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information