Välkommen höstens nya praktikanter, Maria och Lisa!

Det dags att välkomna våra nya praktikanter Maria Boström och Lisa Berglund till oss på North Sweden i Bryssel. Praktikanterna är på plats men utefter rekommendationer kommer praktiken ta plats både digitalt och fysiskt. För North Sweden är det ovärderligt att ha praktikanter varvid vi önskar Maria och Lisa varmt välkomna att göra praktik hos oss!

Maria Boström har en kandidatexamen i Globala studier med fokus på hållbarutveckling och internationella relationer från Göteborgs universitet och gör praktiken inom ramen för en master i Mänskliga rättigheter vid samma institution. Utbildningarna har gett henne en bred grund att stå på där hon framförallt fördjupat sig i klimat- och människorättsfrågor. 

- Det ska bli otroligt spännande att se hur arbetet med klimatpolitik och människorättsfrågor går till på EU-nivå. Att få en inblick i hur samarbetet, påverkansarbetet och beslutsprocesser går till i praktiken och bättre förstå hur det som sker här i Bryssel påverkar människor, natur och miljö i regionen på kort och lång sikt. En del av det jag vill fördjupa mig inom är frågor som rör samers rättigheter, EU:s enda urfolk.  

Lisa Berglund avslutar för tillfället sin International masters Double degree i Political Science vid Göteborgs Universitet. Första året av mastersprogrammet för dubbel examina spenderades vid Konstanz universitet i södra Tyskland, och det andra i Göteborg. Under studierna har Lisa fokuserat på avancerad analys av samhälle och politik med inriktning på jämförande politik och forskningsdesign. Lisa har parallellt med sina masterstudier arbetat som biträdande forskare vid Statsvetenskapliga institutionen med frågor gällande vallöften och politiskt deltagande.  

- Då jag själv fortfarande är mitt i det akademiska i både studier och jobb, intresserar jag mig lite extra för policyfrågor inom innovationspolitik, vilket jag hoppas få lära mig mer om.  

Lisa har i övrigt studerat franska samt bott i Frankrike under två år tiden mellan sin kandidat och sin master. Detta tillsammans med tiden i Tyskland, som spenderades i en miljö med studenter från hela Europa och världen, har inspirerat ett växande intresse för vikten av EU-samarbetet.  

- Det kommer bli mycket spännande att få ta del av hur EU-arbetet i Bryssel går till , då det ju är EU:s huvudkvarter och en stad full av liv, trots det globala hälsoläget. 

Trots Lisas och Marias studieval menar de att rötterna finns i Norrland. Lisa är född och uppvuxen i Umeå medan Maria är född och uppvuxen i Luleå.

- Jag ser fram emot att lära mig mer om hur beslut och prioriteringar i EU kan påverka utvecklingen av Norrland. Speciellt då norra Sverige lätt glöms bort. Jag har insett hur viktigt det därför är att representera Norrland på EU-nivå, och hoppas få lära mig mer om detta mycket viktiga arbete! Säger Lisa. 

- Att få vara med att representera sin hemregion känns väldigt kul och inspirerande. Norrbotten har så mycket att erbjuda EU, inte minst som förebild när det kommer till hållbar utveckling men regionen måste då också få rätt förutsättningar från EU så det ska bli kul att se hur North Sweden arbetar för att främja regionens intressen! Dessutom känns det väldigt kul att kunna vara på plats här i Bryssel och bygga vidare på mina internationella erfarenheter. Jag hoppas att kunna ta del av många spännande möten, seminarier och konferenser under min tid här! Säger Maria. 

Vi önskar dem varmt välkomna till North Sweden! 

10 Sep 2021 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information