Välkommen till North Swedens nya praktikanter, Matilda och Andreas!

Ett nytt år, nya praktikanter. Vi är mycket glada att välkomna Matilda och Andreas till North Sweden som kommer att arbeta hos oss under våren. Eftersom året inleds med distansarbete har medarbetarna än så länge enbart träffats via länk. För oss på North Sweden är det ovärderligt att ha praktikanter och vi är därför extra tacksamma att Andreas och Matilda valt att göra praktik hos oss denna vår under de speciella omständigheterna som råder på grund av coronapandemin.

Matilda har precis avslutat sin sista termin vid Politices kandidatprogrammet vid Uppsala universitet med statskunskap som inriktning. Utbildningen har gett henne en bred grund att stå på där hon framför allt fördjupat sig inom jämlikhets- och demokratifrågor. Matilda är född och uppvuxen i Härnösand men har sedan tre år tillbaka bott i Uppsala och dessförinnan ett år i USA. Hon har även arbetat på Trafikverket där ett särskilt intresse för frågor rörande tillgänglighet i norra Sverige vuxit fram.  

- För mig är det viktigt att ett så avlångt land som Sverige ska kunna tillgodose ett transportsystem som är tillgängligt för alla, oavsett var i landet man bor. En god tillgänglighet påverkar inte bara hur människor kan röra sig i Sverige, det påverkar även var människor kan arbeta och bo, vilket i sin tur påverkar den ekonomiska utvecklingen och jämlikheten i landet. Med detta intresse sökte jag mig till North Sweden. 

- Det känns dessutom otroligt roligt att vara på plats här i Bryssel, även fast vi just nu befinner oss i en lite speciell tid på grund av det rådande läget med Covid-19. Jag ser fram emot att få fördjupa den kunskap jag fått genom mina studier och hoppas att få lära mig mer om hur man på EU-nivå arbetar med lokala och regionala frågor. Jag ser dessutom fram emot att få lära mig mer om hur North Sweden arbetar för att främja norra Sveriges intressen och hoppas på att få lära mig massor! 

Andreas gör sin sista termin vid Europaprogrammet på Göteborgs Universitet där praktikperioden ingår som valbar sista termin på programmet. Där har han fördjupat sig i EU-frågor och även inriktat sig på idé- och lärdomshistoria. Andreas är född och uppvuxen i Skellefteå där han arbetat inom transportsektornvilket bidragit till hans intresse för frågor som rör norra Sverige och vad som händer på EU-nivå.  

- Jag ser fram emot att få möjlighet att knyta ihop mina kunskaper och tidigare erfarenheter med något som ligger mig varmt om hjärtat på North Sweden, det vill säga frågor som rör regionen jag kommer ifrån men som även påverkar hela Sverige på många sätt. Jag ser också fram emot att få arbeta med ett glatt team med innovativa idéer där jag kan lära mig massor om hur saker fungerar i Bryssel och arbetet gentemot EU. Med en ny kommission på plats och en värld som på många sätt stått stilla nu i ett år på grund av coronapandemin så finns det mycket spännande framtidstro att ta vara på! 

Vi önskar dem varmt välkomna till North Sweden! 

 

29 Jan 2021 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information