Ansök om jobbet som projektledare vid North Sweden European Office!

North Sweden utlyser en tjänst kopplat till EU:s stora klimatpaketet Fit for 55. Det söks nu en projektledare som kan bevaka och påverka norra Sveriges intressen inom en rad frågor samt driva arbetet för en strategisk dialog både i EU och nationellt. Stationeringen kan, efter överenskommelse, vara i såväl Stockholm som Bryssel med mycket resor emellan och även till hemmaregionerna. Ansök senast den 27 februari!

North Sweden European Office, NSEO, är Norrbottens, Västerbottens, Jämtland Härjedalens och Västernorrlands gemensamma EU-kontor i Bryssel med uppdrag att arbeta för norra Sveriges samlade möjligheter till hållbar regional utveckling med stöd från EU. Verksamheten är inordnad under Region Västerbotten och kontoret har sina lokaler i Bryssel.

Projektledare med fokus på Fit for 55

Inom ramen för NSEO har de fyra regionerna tilldelat en extra resurs för 2022 med möjlig fortsättning 2023 avseende pågågående förhandlingar i EU om det stora klimatpaketet Fit for 55. Syftet är att bevaka och påverka norra Sveriges intressen för ett hållbart skogsbruk och fortsatt möjlig utveckling av skogens värdekedja med sin stora ekonomiska betydelse för regionen och samtidigt en möjliggörare av EU:s satsning på en grön samhällsomställning. I förslagen som förhandlas i EU finns delar som skulle få stora negativa effekter för såväl ekonomi som klimat. Det söks nu en projektledare att driva arbetet för en strategisk dialog både i EU och nationellt i dessa frågor.

Projektledaren kommer att ingå i det engagerade teamet på North Sweden, men driver sitt projekt på egna meriter i en spännande, intensiv och internationell miljö mitt i händelsernas centrum i EU och på hemmaplan. Det innebär att vara bärare och länk mellan lokal och regional politik och EU:s policyprocesser och stationeringen kan, efter överenskommelse, vara i såväl Stockholm som Bryssel med mycket resor emellan och även till hemmaregionerna.

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker här. 

Lämna in din ansökan senast den 27 februari.

15 Feb 2022 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information